ΕΝΦΙΑ Φόρος σπιτιού

tetragonika=int(input('Δώσε τα τετραγωνικά του σπιτιού: '))
if (tetragonika>20) and (tetragonika<=50):
    foros=120.0
elif (tetragonika>50) and (tetragonika<=88):
    foros=230.0
elif (tetragonika>88) and (tetragonika<=125):
    foros=400.0
elif (tetragonika>125):
    foros=750.0
else:
    foros=0.0
 
print 'Ο φορος που αναλογεί είναι ', foros, ' ευρώ'