Μόρια Πανελλαδικών

#Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων
glossa=input('Δώσε βαθμό Ν.Γλώσσας:')
maths=input('Δώσε βαθμό Μαθηματικών:')
eidik1=
eidik2=

vathmos1=glossa*1.5
        =maths*1.5
        =eidik1*3.5
        =eidik2*3.5

        =(vathmos1+          )*100

print 'Το σύνολο των μορίων είναι:'