Τέλη Κυκλοφορίας 1

Αλγόριθμος Τέλη
Εμφάνισε 'Δώσε τα κυβικά του οχήματος:'
Διάβασε κυβικα
Αν κυβικα<=1000 τότε
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις 120 ευρώ'
αλλιώς_αν κυβικα>1000 και κυβικα<=1350 τότε
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις 135 ευρώ'
αλλιώς_αν κυβικα>1350 και κυβικα<=1550 τότε
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις 255 ευρώ'
αλλιώς_αν κυβικα>1550 και κυβικα<=1750 τότε
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις 280 ευρώ'
αλλιώς_αν κυβικα>1750 και κυβικα<=1950 τότε
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις 320 ευρώ'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Για',κυβικα,'cc θα πληρώσεις φόρο πολυτελείας 920 ευρώ'
Τέλος_αν
Τέλος Τέλη