Τέλη Κυκλοφορίας 2

Αλγόριθμος Τέλη

Εμφάνισε '1. Όχημα από 1000-1350 κυβικά'
Εμφάνισε '2. Όχημα από 1351-1550 κυβικά'
Εμφάνισε '3. Όχημα από 1551-1750 κυβικά'
Εμφάνισε '4. Όχημα από 1751-2000 κυβικά'
Εμφάνισε 'Πόσα κυβικά είναι το όχημά σου (1,2,3,4);'
Διάβασε κυβικα

Αν  κυβικα =1  τότε
      Εμφάνισε 'Θα πληρώσεις 135 ευρώ για τέλη'
αλλιώς_αν  κυβικα =2  τότε
      Εμφάνισε 'Θα πληρώσεις 255 ευρώ για τέλη'
αλλιώς_αν  κυβικα =3  τότε
      Εμφάνισε 'Θα πληρώσεις 280 ευρώ για τέλη'
αλλιώς_αν  κυβικα =4  τότε
      Εμφάνισε 'Θα πληρώσεις 320 ευρώ για τέλη'
αλλιώς
      Εμφάνισε 'Λάθος κυβικά! Ξαναπροσπάθησε'
Τέλος_αν

Εμφάνισε 'Φοράω πάντα ζώνη ή κράνος-Καλό ταξίδι!'
Τέλος Τέλη