Πρατήριο

Αλγόριθμος Πρατήριο
Εμφάνισε '1. Βενζίνη'
Εμφάνισε '2. Πετρέλαιο'
Εμφάνισε '3. Αέριο'
Εμφάνισε 'Επίλεξε το καύσιμο σου (1,2,3):'
Διάβασε καύσιμο

Εμφάνισε 'Πόσα ευρώ θα δώσεις;'
Διάβασε ευρώ

Αν καύσιμο=1 τότε
λίτρα←ευρώ/1.55
Εμφάνισε 'Θα βάλεις',λίτρα,'λίτρα βενζίνη'

αλλιώς_αν καύσιμο=2 τότε
λίτρα←ευρώ/1.25
Εμφάνισε 'Θα βάλεις',λίτρα,'λίτρα πετρέλαιο'
αλλιώς_αν καύσιμο=3 τότε
λίτρα←ευρώ/0.87
Εμφάνισε 'Θα βάλεις',λίτρα,'λίτρα αέριο'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Έδωσες λάθος αριθμό! Δώσε 1 ή 2 ή 3'
Τέλος_αν
Τέλος Πρατήριο