Κωδικός PIN

Αλγόριθμος ΠΙΝ
πιν←8812
Εμφάνισε 'Δώσε pin:'
Διάβασε αριθμος
Αν αριθμος=πιν τότε
Εμφάνισε 'Σωστό pin. Συνεχίστε'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Λάθος pin. Προσπάθησε ξανά!'
Τέλος_αν
Τέλος ΠΙΝ