Καλώδια

Αλγόριθμος Καλωδια
Εμφάνισε 'Δώσε την ένταση του ρεύματος σε αμπέρ (Α):'
Διάβασε ενταση
Αν ενταση<=14 τότε
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α θα χρειαστείς καλώδιο διατομής 1.5 mm'
αλλιώς_αν ενταση<=20 τότε
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α θα χρειαστείς καλώδιο διατομής 2.5 mm'
αλλιώς_αν ενταση<=25 τότε
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α θα χρειαστείς καλώδιο διατομής 4 mm'
αλλιώς_αν ενταση<=33 τότε
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α θα χρειαστείς καλώδιο διατομής 6 mm'
αλλιώς_αν ενταση<=43 τότε
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α θα χρειαστείς καλώδιο διατομής 10 mm'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Για',ενταση,'Α μήπως θα χρειαστείς τριφασική παροχή;'
Τέλος_αν
Τέλος Καλωδια