Θερμιδομετρητής

Αλγόριθμος Θερμιδομετρητής
Εμφάνισε 'Ηλικία:'
Διάβασε ηλικια
Εμφάνισε 'Βάρος:'
Διάβασε βαρος
Αν ηλικια<18 τότε
θερμιδες_γυναικα← (13.3*βαρος)+690
θερμιδες_ανδρας← (17.6*βαρος)+656
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες γυναίκας:',θερμιδες_γυναικα
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες άνδρα:',θερμιδες_ανδρας
αλλιώς_αν ηλικια<30 τότε
θερμιδες_γυναικα← (14.8*βαρος)+485
θερμιδες_ανδρας← (15*βαρος)+690
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες γυναίκας:',θερμιδες_γυναικα
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες άνδρα:',θερμιδες_ανδρας
αλλιώς_αν ηλικια<60 τότε
θερμιδες_γυναικα← (8.1*βαρος)+842
θερμιδες_ανδρας← (11.4*βαρος)+870
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες γυναίκας:',θερμιδες_γυναικα
Εμφάνισε 'ημερήσιες Θερμίδες άνδρα:',θερμιδες_ανδρας
αλλιώς
Εμφάνισε 'Ενα γιαουρτάκι είναι αρκετό'
Τέλος_αν
Τέλος Θερμιδομετρητής