ΕΝΦΙΑ

Αλγόριθμος ΕΝΦΙΑ
Εμφάνισε 'Δώσε τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού:'
Διάβασε τετραγωνικα
Αν τετραγωνικα<=50 τότε
Εμφάνισε 'Για',τετραγωνικα,'mm2 θα πληρώσεις φόρο 100 ευρώ'
αλλιώς_αν τετραγωνικα<=100 τότε
Εμφάνισε 'Για',τετραγωνικα,'mm2 θα πληρώσεις φόρο 200 ευρώ'
αλλιώς_αν τετραγωνικα<=200 τότε
Εμφάνισε 'Για',τετραγωνικα,'mm2 θα πληρώσεις φόρο 300 ευρώ'
αλλιώς_αν τετραγωνικα<=300 τότε
Εμφάνισε 'Για',τετραγωνικα,'mm2 θα πληρώσεις φόρο 500 ευρώ'
αλλιώς
Εμφάνισε 'Για',τετραγωνικα,'mm2 μένεις σε βίλα, θα πληρώσεις φόρο 2.000 ευρώ'
Τέλος_αν
Τέλος ΕΝΦΙΑ