«Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση». Το 1ο τεύχος του περιοδικού της ΠΕΣΣ.

Η ΠΕΣΣ (Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων) δημοσίευσε το 1ο τεύχος του περιοδικού της με τίτλο «Θεωρία και Πράξη στην Εκπαίδευση» επιθυμώντας να συμβάλλει στο διάλογο που αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν το μαχόμενο εκπαιδευτικό.

12 αλήθειες για τη δημιουργική σκέψη που συνήθως δε διδάσκονται στο Σχολείο.

Είσαι δημιουργικός! Ο καλλιτέχνης δεν είναι κάποιο ειδικό άτομο. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα ξεχωριστό είδος καλλιτέχνη. Ο καθένας μας γεννήθηκε για να σκέπτεται δημιουργικά και αυθόρμητα. Η μόνη διαφορά μεταξύ ενός δημιουργικού ανθρώπου και ενός μη δημιουργικού είναι μια μικρή δοξασία: Οι δημιουργικοί πιστεύουν ότι όντως είναι δημιουργικοί. Αντίθετα, αυτοί που νομίζουν …

Συνέχεια του άρθρου ‘12 αλήθειες για τη δημιουργική σκέψη που συνήθως δε διδάσκονται στο Σχολείο.’ »

Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Το επιμορφωτικό υλικό που ακολουθεί  περιέχει τρία κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σύντομη θεωρητική τεκμηρίωση, καθώς και τρόπους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές αρχές καθώς και στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύγχρονες μορφές διδακτικών …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης.’ »

Μια πρόταση για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών

Η διδασκαλία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση και γενικά την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά. Συνεπώς η αναζήτηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών διδασκαλιών είναι ένα ζητούμενο στη μαθηματική εκπαίδευση. Όμως ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν μια διδασκαλία αποτελεσματική; Με ποιο τρόπο μπορούν οι δάσκαλοι των μαθηματικών να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια πρόταση για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών’ »

Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας

Το άρθρο που ακολουθεί αναφέρεται στις παραμέτρους αποτελεσματικής διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας και αποτελεί μέρος μιας γενικότερης εργασίας που επιμελήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με στόχο οι εκπαιδευτικοί, μέσα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου και αλληλεπίδρασης:

Ένας μαθητής μιλάει στο δάσκαλό του

Στο πληροφοριακό δελτίο του Κολεγίου των Βρυξελλών «Saint Michel» δημοσιεύθηκε ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Ένας μαθητής μιλάει στο δάσκαλό του». Είναι γεγονός ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί, πολλά πράγματα μπορούμε να διδαχτούμε και από τους μαθητές μας, αρκεί να τους ακούσουμε προσεχτικά!

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για μια επιτυχημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά

Μορφές διδασκαλίας. Με τον όρο μορφές διδασκαλίας εννοούνται οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται μαθησιακή διαδικασία σε μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά του δασκάλου και των μαθητών και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  τη δασκαλοκεντρική και τη μαθητοκεντρική. Τα δασκαλοκεντρικά μοντέλα έχουν ως επίκεντρο το δάσκαλο, ο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για μια επιτυχημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά’ »

Συνδυάζοντας Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας και ανοιχτά – πραγματικά προβλήματα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Πως τα Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Dynamic Geometry Environments ή DGE) σε συνδυασμό με τα ανοιχτά/πραγματικά προβλήματα μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία και τη μάθηση; Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί. Πηγή: «Τρόποι με τους οποίους η εικασία μπορεί να οδηγήσει στη απόδειξη μέσω εργαλείων δυναμικού χειρισμού» Διπλωματική Εργασία της Μιχαλοπούλου Κατερίνας.

Συμπεριφορές μαθητών Γ’ γυμνασίου σε αποδείξεις προβλημάτων γεωμετρίας με το πρόγραμμα Geogebra.

Η έρευνα που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Γ’ γυμνασίου οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρία προβλήματα γεωμετρίας, σε κάποιες ώρες του προγράμματος των σχολικών μαθημάτων. Τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει η έρευνα είναι τα παρακάτω:

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, ΜΔΜ (στο εξής έτσι θα αναφέρονται), είναι μια μόνιμη και εσωτερική   δυσκολία   στην   εκμάθηση   και   κατανόηση   της   αριθμητικής   και   της   περαιτέρω   ανάπτυξης   των μαθηματικών δεξιοτήτων.   Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΜΔΜ, ποικίλουν από άτομο σε άτομο   και   επηρεάζουν   σε   διαφορετικό   βαθμό   τη   σχολική   τους   επίδοση   αλλά   και   τις   …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία’ »