Η έννοια της συνάρτησης (Φύλλο διδασκαλίας)

Τάξη: Β’ Γυμνασίου Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να κατανοήσουν την έννοια της συνάρτησης. Να εκφράζουν ένα μέγεθος ως συνάρτηση ενός άλλου. Να συμπληρώνουν τον πίνακα τιμών μιας συνάρτησης. Να διευρύνουν την αλγεβρική τους σκέψη με προβλήματα και εφαρμογές. Μέθοδος διδασκαλίας: καθοδηγούμενη & ανακαλυπτική. Εργαλεία: Φύλλο εργασίας, αρχεία geogebra Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες. Δείτε το φύλλο διδασκαλίας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η έννοια της συνάρτησης (Φύλλο διδασκαλίας)’ »

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος (φύλλο διδασκαλίας).

Τάξη: Α’ Γυμνασίου Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να κατανοήσουν την έννοια της μεσοκαθέτου. Να ανακαλύψουν τις ιδιότητες της μεσοκαθέτου. Να αποκτήσουν ευχέρεια στην κατασκευή της μεσοκαθέτου τόσο με χάρακα -γνώμονα όσο και με κανόνα – διαβήτη. Να διευρύνουν τη γεωμετρική τους σκέψη με κατάλληλα προβλήματα και εφαρμογές. Μέθοδος διδασκαλίας: καθοδηγούμενη & ανακαλυπτική. Εργαλεία: Φύλλο εργασίας, χάρακας, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος (φύλλο διδασκαλίας).’ »

Αξιοποιώντας το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Το υλικό που ακολουθεί αφορά εκπαιδευτικά σενάρια που αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο (Β’ Τάξη). Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης του πίνακα (πχ. με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, με αξιοποίηση μόνο των εργαλείων του πίνακα), ενώ ένα από αυτά αποτελεί παράδειγμα προσαρμογής ήδη υπάρχοντος σεναρίου από το …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αξιοποιώντας το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.’ »

Σχέδιο διδασκαλίας στις Εξισώσεις 1ου βαθμού (Β΄ Γυμνασίου).

Το σχέδιο διδασκαλίας περιλαμβάνει τα παρακάτω: Κύρια χαρακτηριστικά, ανάγκες μαθητών, δυσκολίες μαθητών. Στόχοι διδασκαλίας. Μέσα διδασκαλίας. Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες μαθητών. Δραστηριότητες Μαθητών. Αξιολόγηση μαθητών. Φύλλο εργασίας. Ασκήσεις για το σπίτι. Δείτε το σχέδιο διδασκαλίας στις εξισώσεις 1ου βαθμού.

Εξισώσεις 1ου βαθμού. Φύλλο διδασκαλίας.

Τάξη: Β’ Γυμνασίου Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να χρησιμοποιούν  κάποιο μοντέλο, για παράδειγμα τη ζυγαριά ή άλλο κατάλληλο εποπτικό μέσο για να παριστάνουν και να οπτικοποιούν την έννοια της ισότητας  και να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τις ιδιότητές της. Να κατανοήσουν την  έννοια εξίσωσης και να μάθουν τη  σχετική ορολογία. Να εφαρμόσουν τις ιδιότητες των ισοτήτων …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εξισώσεις 1ου βαθμού. Φύλλο διδασκαλίας.’ »

Οnline Μαθηματικά Λυκείου με το Geogebra

Αποτελεί μια συγκροτημένη πρόταση για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Λυκείου. Προσεγγίζει στις έννοιες της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας, των Συναρτήσεων και της Αναλυτικής γεωμετρίας και των Μιγαδικών αριθμών σε ένα ιδιαίτερο τρόπο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν σε διερευνήσεις μαθηματικών φαινομένων σχετικών με τις έννοιες των σχολικών μαθηματικών, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Οnline Μαθηματικά Λυκείου με το Geogebra’ »

Πρόσθεση ρητών (φύλλο διδασκαλίας)

Τάξη: Α’ Γυμνασίου Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να χρησιμοποιούν  κάποιο μοντέλο, για παράδειγμα τον άξονα ή άλλο κατάλληλο εποπτικό μέσο για να παριστάνουν και να οπτικοποιούν την πρόσθεση δύο ρητών και να δικαιολογούν εποπτικά το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Να ανακαλύψουν με ποιους κανόνες γίνεται η πρόσθεση δύο ρητών και να τους χρησιμοποιούν  στον υπολογισμό αθροισμάτων. Να …

Συνέχεια του άρθρου ‘Πρόσθεση ρητών (φύλλο διδασκαλίας)’ »

Επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες και κανονικά πολύγωνα (σενάριο διδασκαλίας)

• Γνωστική περιοχή των μαθηματικών:  Γεωμετρία. • Θέματα (εμπλεκόμενες έννοιες):  Υπολογισμός γωνιών, στοιχεία κύκλου, επίκεντρη γωνία, υπολογισμός τόξων, εγγεγραμμένη γωνία, σχέση εγγεγραμμένης με αντίστοιχη επίκεντρη και αντίστοιχο τόξο, ορισμός και ιδιότητες κανονικών πολυγώνων, κατασκευή κανονικών πολυγώνων, γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου. • Βασική ιδέα:  Εισαγωγή της έννοιας της  επίκεντρης και της εγγεγραμμένης γωνίας, της …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επίκεντρες γωνίες, εγγεγραμμένες γωνίες και κανονικά πολύγωνα (σενάριο διδασκαλίας)’ »

Κανονικά πολύγωνα. (Φύλλο διδασκαλίας)

Τάξη: Β’ Γυμνασίου. Απαιτούμενο λογισμικό: Geogebra. Χώρος υλοποίησης: αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και netbooks ή εργαστήριο Η/Υ. φύλλο εργασίας &   αρχεία λογισμικού

Επίκεντρες και εγγεγραμμένες γωνίες (Φύλλο διδασκαλίας)

Τάξη: Β’ Γυμνασίου. Απαιτούμενο λογισμικό: Geogebra. Χώρος υλοποίησης: αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα και netbooks ή εργαστήριο Η/Υ. φύλλο εργασίας &   αρχεία λογισμικού