Διαδραστικές προσομοιώσεις PhET στα Μαθηματικά.

Το PhET παρέχει διασκεδαστικές, διαδραστικές, προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, δωρεάν. Πρόκειται για βασισμένη σε έρευνα προσέγγισή -που ενσωματώνει ευρήματα από προηγούμενες έρευνες- ενεργοποιεί τους μαθητές, ώστε να κάνουν συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων της πραγματικής ζωής και της υποκείμενης σε αυτά επιστημονικής γνώσης και να εμβαθύνουν στον φυσικό κόσμο. Το PhET διεξάγει έρευνα τόσο για τη σχεδίαση …

Συνέχεια του άρθρου ‘Διαδραστικές προσομοιώσεις PhET στα Μαθηματικά.’ »

Η έννοια της συνάρτησης (Φύλλο διδασκαλίας)

Τάξη: Β’ Γυμνασίου Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να κατανοήσουν την έννοια της συνάρτησης. Να εκφράζουν ένα μέγεθος ως συνάρτηση ενός άλλου. Να συμπληρώνουν τον πίνακα τιμών μιας συνάρτησης. Να διευρύνουν την αλγεβρική τους σκέψη με προβλήματα και εφαρμογές. Μέθοδος διδασκαλίας: καθοδηγούμενη & ανακαλυπτική. Εργαλεία: Φύλλο εργασίας, αρχεία geogebra Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες. Δείτε το φύλλο διδασκαλίας …

Συνέχεια του άρθρου ‘Η έννοια της συνάρτησης (Φύλλο διδασκαλίας)’ »

Γραφικές παραστάσεις ευθειών. Διαδραστική προσομοίωση.

Εξερευνήστε τις γραφικές παραστάσεις ευθειών και τις ιδιότητές τους. Κλικ για εκτέλεση     ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό βοηθούν τους μαθητές να: Εξηγούν πώς μπορεί να υπολογιστεί η κλίση της ευθείας γραμμής. Σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση μιας ευθείας όταν δίνεται η εξίσωσή της. Βρίσκουν την εξίσωση μιας ευθείας όταν δίνεται η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Γραφικές παραστάσεις ευθειών. Διαδραστική προσομοίωση.’ »

Συνδέοντας τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις με τον τριγωνομετρικό κύκλο

Διαδραστική μαθησιακή δραστηριότητα στην τριγωνομετρία της  Β΄ Λυκείου. Μετάβαση στο φύλλο εργασίας του μαθητή Επειδή η συνάρτηση f(x) = ημx είναι περιοδική με περίοδο 2π, αρκεί να τη μελετήσουμε σε ένα διάστημα πλάτους 2π, π.χ. το [0, 2π]. Το ίδιο ισχύει για τη συνάρτηση g(x) = συνx. Οι συναρτήσεις h(x) = εφx και k(x) = …

Συνέχεια του άρθρου ‘Συνδέοντας τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις με τον τριγωνομετρικό κύκλο’ »

Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών

Διαδραστική εφαρμογή στην τριγωνομετρία της  Β΄ Λυκείου Μετάβαση στο φύλλο εργασίας του μαθητή Οι συντεταγμένες των σημείων Α1, Β1 και Γ1, που βρίσκονται πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο, δηλώνουν το ημίτονο και το συνημίτονο των γωνιών Δ1ΟΑ1, Δ1ΟΒ1 και Δ1ΟΓ1 αντίστοιχα. Με τη βοήθεια αυτών θα βρούμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς και άλλων γωνιών.

Τριγωνομετρικός κύκλος

Διαδραστική εφαρμογή στην τριγωνομετρία της  Β΄ Λυκείου Μετάβαση στο φύλλο εργασίας του μαθητή Ο βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να δοθεί στους οι μαθητές η δυνατότητα να οπτικοποιήσουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οποιασδήποτε  γωνίας και  να συνδέσουν διαισθητικά, τις τιμές τους και τις μεταβολές τους με τις τιμές και τις  μεταβολές της γωνίας

Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας

Διαδραστική μαθησιακή δραστηριότητα στην τριγωνομετρία της  Γ΄ Γυμνασίου Μετάβαση στο φύλλο εργασίας του μαθητή Αρχείο GeoGebra (.ggb) Διδακτικοί στόχοι της δραστηριότητας. Με τη βοήθεια της μικροεφαρμογής και με κατάλληλες ερωτήσεις του διδάσκοντα, οι μαθητές: θα θυμηθούν πως ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Θα μάθουν πως ορίζονται (και για ποιο λόγο ορίζονται …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας’ »

Αξονική & κεντρική συμμετρία

Διαδραστική εφαρμογή στη συμμετρία. Οι μαθητές πειραματίζονται με την αξονική και την κεντρική συμμετρία με σκοπό να ανακαλύψουν τις ιδιότητες τους, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Μετάβαση στο φύλλο εργασίας του μαθητή Αρχείο GeoGebra (.ggb)

Οnline Μαθηματικά Λυκείου με το Geogebra

Αποτελεί μια συγκροτημένη πρόταση για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Λυκείου. Προσεγγίζει στις έννοιες της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας, των Συναρτήσεων και της Αναλυτικής γεωμετρίας και των Μιγαδικών αριθμών σε ένα ιδιαίτερο τρόπο ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν σε διερευνήσεις μαθηματικών φαινομένων σχετικών με τις έννοιες των σχολικών μαθηματικών, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Οnline Μαθηματικά Λυκείου με το Geogebra’ »

Διαδραστικές προσομοιώσεις στις φυσικές επιστήμες από το PhET

Διασκεδαστικές, διαδραστικές, στηριζόμενες σε έρευνα, προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων από το έργο PhET™ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Αναφέρονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είναι προσβάσιμες δωρεάν από τον ιστότοπο του PhET, είναι εύκολες στη χρήση και στην ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία και αρκετές από αυτές έχουν μεταφραστεί από εθελοντές-εκπαιδευτικούς στην ελληνική γλώσσα.