Αντιλήψεις μαθητών Γ’ Λυκείου για την έννοια της συνάρτησης

Στην εργασία που ακολουθεί – των Μ. Καλδρυμίδου και Ε. Μορόγλου από το  Π. Τ. Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – επιχειρείται η διερεύνηση των εννοιολογικών αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου και των τρόπων επεξεργασίας που αυτοί χρησιμοποιούν σχετικά με την έννοια της συνάρτησης και ανάλογα με το αναπαραστατικό πλαίσιο (αριθμητικό, αναλυτικό, γραφικό) …

Συνέχεια του άρθρου ‘Αντιλήψεις μαθητών Γ’ Λυκείου για την έννοια της συνάρτησης’ »

Ο δεκάλογος του καλού διαγωνίσματος.

Χρήσιμες οδηγίες για την υλοποίηση και τη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου διαγωνίσματος στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

5 επιπλέον λόγοι που κάνουν τα Μαθηματικά σημαντικά στη ζωή μας.

Ο Jeremy Kun, καθηγητής μαθηματικών, ρωτήθηκε κάτι που μας έχει απασχολήσει όλους: «Που θα εφαρμόσω το ημίτονο, το συνημίτονο, τις εφαπτομένες, τα ολοκληρώματα και τα υπόλοιπα από την άλγεβρα και τη γεωμετρία;» Ο Kun βρήκε 5 λόγους που κάνουν τα μαθηματικά τόσο σημαντικά στη ζωή μας.  Τα μαθηματικά μας διδάσκουν να παραδεχόμαστε όταν κάνουμε κάποιο λάθος. …

Συνέχεια του άρθρου ‘5 επιπλέον λόγοι που κάνουν τα Μαθηματικά σημαντικά στη ζωή μας.’ »

Τα κύρια στοιχεία των λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας.

Τι είναι η δυναµική γεωµετρία; Ποια χαρακτηριστικά έχει το περιβάλλον των Λογισμικών Δυναμικής Γεωμετρίας; Ποια είναι η χρησιμότητα αυτών των λογισμικών στη διδασκαλία; Σ΄ αυτά τα ερωτήματα απαντά το άρθρο που ακολουθεί.

Μια πρόταση για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών

Η διδασκαλία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την κατανόηση και γενικά την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά. Συνεπώς η αναζήτηση και η εφαρμογή αποτελεσματικών διδασκαλιών είναι ένα ζητούμενο στη μαθηματική εκπαίδευση. Όμως ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν μια διδασκαλία αποτελεσματική; Με ποιο τρόπο μπορούν οι δάσκαλοι των μαθηματικών να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μια πρόταση για τη βελτίωση της διδασκαλίας των μαθηματικών’ »

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για μια επιτυχημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά

Μορφές διδασκαλίας. Με τον όρο μορφές διδασκαλίας εννοούνται οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται μαθησιακή διαδικασία σε μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά του δασκάλου και των μαθητών και χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  τη δασκαλοκεντρική και τη μαθητοκεντρική. Τα δασκαλοκεντρικά μοντέλα έχουν ως επίκεντρο το δάσκαλο, ο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για μια επιτυχημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά’ »

Συνδυάζοντας Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας και ανοιχτά – πραγματικά προβλήματα στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Πως τα Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Dynamic Geometry Environments ή DGE) σε συνδυασμό με τα ανοιχτά/πραγματικά προβλήματα μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία και τη μάθηση; Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί. Πηγή: «Τρόποι με τους οποίους η εικασία μπορεί να οδηγήσει στη απόδειξη μέσω εργαλείων δυναμικού χειρισμού» Διπλωματική Εργασία της Μιχαλοπούλου Κατερίνας.

Συμπεριφορές μαθητών Γ’ γυμνασίου σε αποδείξεις προβλημάτων γεωμετρίας με το πρόγραμμα Geogebra.

Η έρευνα που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Γ’ γυμνασίου οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρία προβλήματα γεωμετρίας, σε κάποιες ώρες του προγράμματος των σχολικών μαθημάτων. Τα ερωτήματα που στοχεύει να απαντήσει η έρευνα είναι τα παρακάτω:

Στερεότυπα εκπαιδευτικών

Διάλογος μεταξύ μιας μαθήτριας Γ’ Λυκείου και ενός ερευνητή, με κύριους άξονες της συζήτησης τη διδασκαλία στην τάξη, τη συμπεριφορά των μαθητών και των καθηγητών, την επίδοση στα μαθηματικά κλπ. Μέσα από το διάλογο φαίνονται συνήθη στερεότυπα των εκπαιδευτικών που έχουν σχέση με τις αντιλήψεις τις προσδοκίες και τις πρακτικές τους. Διαβάστε το διάλογο εδώ …

Συνέχεια του άρθρου ‘Στερεότυπα εκπαιδευτικών’ »

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, ΜΔΜ (στο εξής έτσι θα αναφέρονται), είναι μια μόνιμη και εσωτερική   δυσκολία   στην   εκμάθηση   και   κατανόηση   της   αριθμητικής   και   της   περαιτέρω   ανάπτυξης   των μαθηματικών δεξιοτήτων.   Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΜΔΜ, ποικίλουν από άτομο σε άτομο   και   επηρεάζουν   σε   διαφορετικό   βαθμό   τη   σχολική   τους   επίδοση   αλλά   και   τις   …

Συνέχεια του άρθρου ‘Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία’ »