Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου

Υπουργική απόφαση 22-6-2018 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει …

Συνέχεια του άρθρου ‘Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου’ »

Νόμος 4547/2018. «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο νόμος «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ A’ 102,  12-06-2018) Ο νόμος σε μορφή pdf εδώ Μπορείτε επίσης να διαβάσετε επιλεκτικά τα άρθρα που σας ενδιαφέρουν (120 συνολικά) με τη βοήθεια των παρακάτω συνδέσμων: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547

Εκπαιδευτικοί κλάδοι και Προσόντα ένταξης (Τίτλοι Σπουδών), 2018

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Νόμου 4521/2018    «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»  προβλέπονται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των παλαιότερων κλάδων. Με βάση τις τους νέους κλάδους και τις νέες ειδικότητες, προκύπτουν και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα ένταξης δηλαδή οι απαραίτητοι …

Συνέχεια του άρθρου ‘Εκπαιδευτικοί κλάδοι και Προσόντα ένταξης (Τίτλοι Σπουδών), 2018’ »

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018-19

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2018-19. Οι αρχικές αποφάσεις τροποποιήθηκαν από το ΥΠΠΕΘ μετά από έντονες διαμαρτυρίες. Γι αυτό, εδώ δημοσιεύονται τόσο οι αρχικές όσο και οι τελικές αποφάσεις. 

Το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των δομών εκπαίδευσης.

Δόθηκε σήμερα, 16-3-2018, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, για τη θεσμοθέτηση των νέων δομών και την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των στελεχών αυτών. Τα κυριότερα θέματα είναι:

Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το  Άρθρο 29 του Νόμου 4521/2018,  (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018). Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του Νόμου 4521/2018    «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»  προβλέπονται νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των παλαιότερων κλάδων.

Σύλλογος Διδασκόντων & αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς.

Η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ, κα  Τσίπρα Μαρία Μαγδαληνή, στη  γνωμοδότησή  της (1/2/2018) για το ωράριο των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην  αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς : …η αρμοδιότητα των οργάνων διοικήσεως της σχολικής μονάδας για την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αναζητηθεί στις επί μέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σύλλογος Διδασκόντων & αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς.’ »

Οι βασικές αλλαγές στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε αντικατάσταση του έως τώρα ισχύοντος ΠΔ 104/1979 και της σχετικής Υ.Α για τα ΕΠΑΛ. Στην Υ.Α συγκεντρώνονται διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν στο σχολικό και διδακτικό έτος, …

Συνέχεια του άρθρου ‘Οι βασικές αλλαγές στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.’ »

Θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης … ΦΕΚ 120 τ.Β’ 23-1-2018

Δημοσιεύθηκε σήμερα 23/1/2018, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η υπουργική απόφαση για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ισχύς της υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης … ΦΕΚ 120 τ.Β’ 23-1-2018’ »

Οι διατάξεις του νέου νόμου για 30ωρο εκπαιδευτικών και συγχωνεύσεις σχολείων. ΦΕΚ 4512 τ.Α’ 17-1-2018

Δημοσιεύθηκε σήμερα 17/1/2018, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η υπουργική απόφαση για το 30ωρο των εκπαιδευτικών και τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο άρθρα του νέου νόμου που αναφέρουν: