Τρόποι διοίκησης και ηγεσίας σχολικών μονάδων.

Στην εργασία που ακολουθεί, του Σχολικού Συμβούλου Σπανού Αντωνίου, προτείνονται  τρόποι διοίκησης και ηγεσίας, με τους οποίους οι διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας τους με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, προτείνονται: α) το μοντέλο ηγεσίας και διοίκησης που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία, ανάμεσα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Τρόποι διοίκησης και ηγεσίας σχολικών μονάδων.’ »

Σύλλογος Διδασκόντων & αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς.

Η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ, κα  Τσίπρα Μαρία Μαγδαληνή, στη  γνωμοδότησή  της (1/2/2018) για το ωράριο των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην  αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς : …η αρμοδιότητα των οργάνων διοικήσεως της σχολικής μονάδας για την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να αναζητηθεί στις επί μέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρα …

Συνέχεια του άρθρου ‘Σύλλογος Διδασκόντων & αρμοδιότητα ανάθεσης πρόσθετων εργασιών στους εκπαιδευτικούς.’ »

Η πρόταση για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου.

Την Τετάρτη 25-10-2017 το ΥΠΠΕΘ παρουσίασε την πρότασή του για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου. Στην ημερίδα είχαν κληθεί  το ΙΕΠ, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων. Δείτε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας εδώ

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων & Εργαστηριακών Κέντρων 2017

Όλα τα έγγραφα του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 2017  (επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο). Νόμος 4473 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)      

Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Το επιμορφωτικό υλικό που ακολουθεί  περιέχει τρία κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σύντομη θεωρητική τεκμηρίωση, καθώς και τρόπους εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη, με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές αρχές καθώς και στρατηγικές ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται σύγχρονες μορφές διδακτικών …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επιστημονικές και παιδαγωγικές δεξιότητες για τα στελέχη της εκπαίδευσης.’ »

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων