Ηρακλής Παληάς, δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Αρχεία για 'Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ' Κατηγορία

Φαινόμενο θερμοκηπίου & «τρύπα όζοντος» – Ατμοσφαιρική ρύπανση – Ρύπανση υπογείων υδάτων

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 2 Ιουνίου 2014

greenhouse_global_warming

«Εννοιολογικός χάρτης για το Φαινόμενο θερμοκηπίου & την «Τρύπα του όζοντος» –  Αντιλήψεις μαθητών για την Ατμοσφαιρική ρύπανση – Ρύπανση υπογείων υδάτων από τα νιτρικά άλατα». 

4η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕ ΕΚΠ 66 του ΕΑΠ

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

To ενεργειακό ζήτημα

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 25 Απριλίου 2014

energy

3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΚΠ 66:  «Το Ενεργειακό ζήτημα»

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας πόλης και μεταβολές των κλιματικών στοιχείων από τις χρήσεις γης

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 23 Ιανουαρίου 2014

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΚΠ 66

PERIVALLON

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  Διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού μιας πόλης και μεταβολές των κλιματικών στοιχείων από τις χρήσεις γης

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τον άνθρωπο

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 15 Δεκεμβρίου 2013

Το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον

1η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΚΠ 66

Μελέτη καταγραφής του φυσικού περιβάλλοντος και επιπτώσεις από τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συγκρότηση εκπαιδευτικής ομάδας – εκπαιδευτικό περιστατικό

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 16 Μαΐου 2013

omada

Συγκρότηση και λειτουργία της Εκπαιδευτικής Ομάδας σε  ένα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Αντιμετώπιση  εκπαιδευτικού περιστατικού, (4η Γ.Ε. στη Θ.Ε. ‘Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’ του Ε.Α.Π.)

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δραστηριότητες & Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης στην ΑεξΑΕ

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 5 Μαΐου 2013

                    Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Δραστηριότητες και Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ, Όλες οι δημοσιεύσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόταση επιμόρφωσης

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 22 Μαρτίου 2013

Modern Women vs Traditional Women «Πρόταση προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής»

3η Εργασία στην Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» ΜΠΣ του ΕΑΠ

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συζήτηση για την ΑεξΑΕ

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 7 Μαρτίου 2013

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση:Συζήτηση και προβληματισμοί

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χαρακτηριστικά Προγράματος Μείζονος Επιμόρφωσης

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 31 Ιανουαρίου 2013

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»:  χαρακτηριστικά, σκοπός, στρατηγική,  και αξιολόγηση  του προγράμματος 

2η Εργασία του Ηρακλή Παληά

στην Θεματική Ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» ΜΠΣ του ΕΑΠ

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόταση αξιολόγησης M.E.A.E.

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 8 Ιανουαρίου 2013

Πρόταση αξιολόγησης  της Μ.Ε.Α.Ε ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος ΑεξΑΕ  

Εργασία στη ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως  Εκπαίδευση» του ΕΑΠ

Κατηγορία Eργασίες ΜΠΣ ΕΑΠ | Δεν υπάρχουν σχόλια »