Ηρακλής Παληάς, δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

“Καινοτόμες Δράσεις και Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή” (βιβλίο)

Συγγραφέας: ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ στις 20 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στο βιβλίο “Καινοτόμες Δράσεις και Προγράμματα στην Ειδική Αγωγή” γίνεται μια παρουσίαση των καινοτόμων  προγραμμάτων και δράσεων στο χώρο της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης.

Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση και τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, αναζητούνται τα οφέλη  αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στο ειδικό σχολείο.

Ακόμη γίνεται διερεύνηση για το αν και σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων συμβάλλει στην ισότιμη εκπαίδευση, ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμΕΑ.  Συγγραφέας: Ηρακλής Θ. Παληάς , Αθήνα 2016

Αφήστε μια απάντηση