Ηρακλής Παληάς, δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ηγεσία

«Η συμβολή του Διευθυντή στην ανάληψη και εκπόνηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius»

Δημοσίευση στο συλλογικό τόμο «Εκπαιδευτική Ηγεσία», θέματα Οργάνωσης και διοίκησης της Εκπαίδευσης, έκδοση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2011

Αφήστε μια απάντηση