Φεβ 15
07

****πολλές φωτο είναι σκόπιμα θολές, για την προστασία της ανωνυμίας και τη μη αναγνωρισιμότητα των παιδιών από αγνώστους, σύμφωνα με τους κανόνες της εκπαιδευτικής ψηφιακής ανάρτησης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τον ψηφιακό οδηγό «ασφάλεια στο Διαδίκτυο»Αφήστε μια απάντηση