Βιβλία για γονείς


  1. Law Nolte, D., & Harris, R., 2001. Τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που ζουν. Να εμπνεύσουμε Αξίες στα παιδιά μας. (Μτφρ. Μ. Ταυρή) Αθήνα: Θυμάρι.
  2. Pujol i Pons, E., 2004. Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής. (Μτφρ. Β. Χωρεάνθη). Αθήνα: Άγκυρα.
  3.  Wyckoff, J., & Unell, B., 2004. Πειθαρχία χωρίς ξύλο και φωνές. Οδηγός επιβίωσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Μτφρ. Β. Αθανασιάδης). Αθήνα: Lector ΕΠΕ.


Αφήστε μια απάντηση