Αρχεία για ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Phonological awareness

             Το τελευταίο διάστημα ακούγονται συχνά οι όροι φωνολογική ενημέροτητα ή φωνολογική συνειδητοποίηση, για να περιγράψουν τον ξενικό όρο Phonological Awareness. Σχεδόν παντού, εκπαιδευτικοί και μη, ακόμα και λογοθεραπευτές χρησιμοποιούν τους όρους  αυτούς για να περιγράψουν προβλήματα και δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά καθημερινά στον λόγο τους. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί οτι κανένας απο τους δύο αυτούς όρους δεν είναι σωστός και οτι  έχουν καθιερωθεί λανθασμένα. Γι’ αυτό θα προτείναμε να τους αντικαταστήσουν με τον όρο –>  Φωνολογική Επίγνωση.          

 

Φωνολογική επίγνωση

Δεξιότητες του λόγου: 

 

Μια πολύ σημαντική δεξιότητα για την κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας είναι η φωνολογική επίγνωση.

 

Φωνολογική επίγνωση: σημαίνει πως αντιλαμβανόμαστε και χειριζόμαστε τη δομή των λέξεων. Με άλλα λόγια είναι η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους του λόγου (φωνήματα) και να τα ταυτοποιεί με τα αντίστοιχα σύμβολα του γραπτού λόγου (γραφήματα).

 

          Το μικρό παιδί που δεν έχει ακόμα κατακτήσει την φωνολογική επίγνωση, πρέπει να συνειδητοποιήσει, ότι σε κάθε φώνημα αντιστοιχεί ένα γράφημα, δηλαδή ένα γραπτό σύμβολο. Στην απόκτηση αυτής της δεξιότητας θα στηριχθεί, αμέσως μετά η ανάγνωση και η γραφή, για αυτό και θεωρείται ουσιώδους σημασίας.

 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που αποδίδουν καλά σε ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης στην προσχολική ηλικία αναμένεται να μάθουν να διαβάζουν γρηγορότερα και να γράφουν σωστότερα από άλλα παιδιά που δεν έχουν ανεπτυγμένη αυτήν την ικανότητα, εφόσον δεχθούμε ότι δεν υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες.

 

  •  

 

   (απο την εισήγηση της Πατιού Ιωάννας, στην επιστημονική ημερίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., :»Πρώιμη, έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας»,  στις 30/3/2009, στη Λεσβο).