Αρχεία για ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ (POLTERN)

Τραυλισμός

.

Δείτε ένα πολύ κατατοπιστικό video

για τον τραυλισμό.

Πατήστε εδω…

ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ (POLTERN)

              Η κατάκτηση και η σωστή χρήση του λόγου από το παιδί είναι καίριας σημασίας, όχι μόνο για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και γνωστικών του δεξιοτήτων αλλά και γιατί μέσω του λόγου επικυρώνεται ως ατομικότητα. Αυτό σημαίνει ότι με τον λόγο μπορεί να εκφράζει την διαφορετικότητα του από τα άλλα παιδιά.

Τραυλισμός θεωρείται η διαταραχή της ροής του λόγου που εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος της αναπνοής, της φωνής, και της άρθρωσης. Η διαταραχή συμβαίνει στην αρχή ή στο μέσο του λόγου, είτε με επαναλήψεις μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών, λέξεων, π.χ. χα χα χαρούμενος, είτε με ένα επίμονο κόμπιασμα σε ένα φθόγγο, π.χ. χ…αρουμενος.

 Σύμφωνα με τη διαγνωστική κλίμακα αξιολόγησης DSMIV, ο τραυλισμός αναφέρεται στη διαταραχή της φυσιολογικής ροής και της ρυθμικής διαμόρφωσης της ομιλίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συχνή παρουσία ενός από τα ακόλουθα:

 

Ø      Επαναλήψεις ήχων και συλλαβών

Ø      Επιμηκύνσεις ήχων

Ø      Επιφωνήματα

Ø      Διακοπτόμενες λέξεις (παύσεις σε μια λέξη)

Ø      Ηχηρές ή σιωπηλές αναστολές (γεμάτες ή κενές παύσεις της ομιλίας)

Ø      Περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων)

Ø      Παραγωγή λέξεων με υπέρμετρη φυσική ένταση

Ø      Επαναλήψεις ολόκληρων μονοσύλλαβων λέξεων (το-το-το-το είδα)

 

Με δυο λόγια, θα λέγαμε ότι ο τραυλισμός χαρακτηρίζεται από αφύσικα υψηλή συχνότητα και διάρκεια παύσεων στη κανονική ροή της ομιλίας. Αυτές οι παύσεις συνήθως έχουν τη μορφή:

 

Ø      επαναλήψεων ήχων, συλλαβών, μονοσύλλαβων λέξεων

Ø      επιμήκυνσης ήχων

Ø      «μπλοκαρίσματος»της ροής του αέρα ή / και της φωνής.

 

Ο τραυλισμός μπορεί να εμφανισθεί για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και σπανιότερα κατά την ενηλικίωση του ατόμου. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ 18 μηνών και 12 ετών, με μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης στις ηλικίες μεταξύ 2 – 5 ετών. Εμφανίζεται δηλαδή στη φάση εκείνη όπου η γλωσσική ανάπτυξη είναι ραγδαία. Σύμφωνα με τις έρευνες του Becker, το 1% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα τραυλισμού. Όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισης του κατά φύλο, τα αγόρια έχουν τριπλάσια πιθανότητα να τραυλίσουν συγκριτικά με τα κορίτσια ( 3/1 ). Επίσης η πιθανότητα να τραυλίσει ένα παιδί είναι τριπλάσια όταν υπάρχει στο άμεσο συγγενικό περιβάλλον κάποιο πρόσωπο με αυτό το πρόβλημα.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εδραίωση του τραυλισμού είναι τις περισσότερες φορές σταδιακή.

 

 

  Η αναπτυξιακή πορεία του τραυλισμού:

1η φάση: Προσχολική ηλικία:

 

Ο τραυλισμός μπορεί να είναι περιστασιακός και γι΄ αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία. Εμφανίζεται σε καταστάσεις που αγχώνουν το παιδί καθώς βιάζεται να εκφράσει όλα αυτά που θέλει ή πιέζεται για επικοινωνία. Έτσι παίρνει τη μορφή επανάληψης συλλαβών ή λέξεων στην αρχή μιας φράσης.

 

2η φάση: Σχολική ηλικία:

 

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, εμφανίζεται με μεγαλύτερη επιμονή και εκδηλώνεται σε διάφορες καταστάσεις. Το παιδί έχει συναίσθηση της αδυναμίας του στην ομιλία με αποτέλεσμα τη συναισθηματική φόρτιση που αυτή συνεπάγεται.

 

3η φάση: Εφηβεία:

 

Το παιδί έχει πλήρη συναίσθηση του προβλήματος του. Γνωρίζει ότι έχει δυσκολίες με συγκεκριμένους φθόγγους, συλλαβές ή λέξεις, τις οποίες αποφεύγει να χρησιμοποιεί συστηματικά. Γίνεται ευερέθιστο με εκείνους που αναφέρονται στο πρόβλημα του.

 

4η φάση: Τέλος εφηβείας:

 

Ο έφηβος γνωρίζει πότε θα εμφανισθεί το πρόβλημα του και κάτω από ποιες συνθήκες με αποτέλεσμα να αποφεύγει καταστάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα να μιλήσει. Διακατέχεται από φόβο και υπέρμετρο άγχος με συνέπεια να οδηγείται ολοένα και περισσότερο σε αμηχανία και αποξένωση.

 

 

 

  Είδη τραυλισμού:

Κλονικός τραυλισμός: Το παιδί επαναλαμβάνει συνεχώς την αρχική συλλαβή μιας λέξης μέχρι να αρχίσει να μιλάει. Αυτή η επανάληψη των συλλαβών αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες του παιδιού να μεταβεί από το ένα φώνημα στο άλλο. Έτσι παρατηρούνται ρυθμικοί σπασμοί στα όργανα της άρθρωσης με συχνότητα στις επαναλήψεις 5-8 φορές ανά δευτερόλεπτο. Τα κλινικά συμπτώματα παρατηρούνται κυρίως σε ανοιχτές συλλαβές – που αρχίζουν δηλαδή με φωνήεν -, παρά σε κλειστές. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι το παιδί με συμπτώματα κλονικού τραυλισμού, αρθρώνει τα άφωνα φωνήματα  – π, κ, τ – με πίεση και τα επιμηκύνει περισσότερο από όσο πρέπει. 

Τονικός τραυλισμός: Η δυσκολία έγκειται στο ξεκίνημα της ομιλίας παρά τις έντονες προσπάθειες που γίνονται από το άτομο που τραυλίζει. Συνεχείς επαναλήψεις συλλαβών και λέξεων.

 

Κλονικοτονικός ή Μεικτός τραυλισμός: Σε αυτόν συνυπάρχουν τα δυο προηγούμενα είδη τραυλισμού. Έντονος τραυλισμός παρατηρείται όταν η πρόταση είναι πολύπλοκη και σύνθετη γραμματικά και συντακτικά.

 

            Ο τραυλισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο πάζλ για τους ειδικούς. Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται πρόβλημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και αλληλεπίδρασης δομικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών παραγόντων.

Η διάγνωση του τραυλισμού πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα.  Ένα παιδί που τραυλίζει εκτός από τις δυσκολίες που εμφανίζει στη γλωσσική έκφραση, έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο ψυχολογικό βάρος γεμάτο από συναισθήματα άγχους, φοβίας, αμηχανίας, αποξένωσης, απόρριψης, ντροπής.

            Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό είναι το γεγονός ότι ο τραυλισμός δεν είναι δυνατόν να εξαφανισθεί μαγικά. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και ένα συστηματικό θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ενεργά τους γονείς του παιδιού και όλους εκείνους που ασχολούνται με την αγωγή και κοινωνικοποίηση του.

 

 

 (το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αιολικά Νέα», στις 13/10/2009 απο την Πατιού Ιωάννα).