Αρχεία για ΤΟ MARKETING ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ

Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και μάθετε για την

Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις ψυχιατρικές παραβιάσεις…

Τα συμπεράσματα δικά σας…

 

http://www.cchr.org/el/about-us/what-is-cchr.html

 

 

Το έγκλημα του ακούσιου εγκλεισμού


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349">

Το Marketing της Τρελας


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="349">