Αρχεία για ΚΩΦΩΣΗ

Σύλλογος ατόμων με προβλήματα ακοής και φίλων Μυτιλήνης

 

Εδώ θα βρείτε στην σελίδα του

«Συλλόγου ατόμων με προβλήματα ακοής και φίλων Μυτιλήνης»

στο facebook.

 

Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315">

Το Αλφάβητο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα


YouTube  classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315">

Ελληνική Νοηματική…

 

Διαβάστε εδω για την

Ελληνική Νοηματική και τις σχετικες παρατηρήσεις φωνολογικής ανάλυσης

 

απο την πηγή: http://4dim-ampel.thess.sch.gr/amea/ereyna_eng_glossa_43.pdf

 

Σε βλέπω, Με ακούς?

 ]

Κώφωση

 

Ένα άτομο χαρακτηρίζεται κωφό «το οποίο εξαιτίας της απώλειας της ακοής του παρεμποδίζεται στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού με ή χωρίς την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας ή άλλων τεχνικών βοηθημάτων. Βαρήκοο είναι το άτομο το οποίο εξαιτίας της απώλειας ακοής του δυσκολεύεται στην κατανόηση της ομιλίας μέσω του ακουστικού καναλιού και μόνο, με ή χωρίς την χρήση ακουστικών βαρηκοΐας ή άλλων τεχνικών βοηθημάτων» (Κουρμπέτης Β. 2007: 7), σύμφωνα με τον ορισμό που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Εξειδικεύοντας τον βαθμό απόκλισης στην περίπτωση της βαρηκοΐας, θα αναφέρουμε επιγραμματικά ότι η φυσιολογική ακοή κυμαίνεται μεταξύ 0-15 decibel ενώ μεταξύ 15-25 decibel το άτομο παρουσιάζει βαρηκοΐα πολύ μικρού βαθμού, δυσκολεύεται δηλαδή να κατανοήσει μια πολύ ψιθυριστή φωνή. Από 25- 40 decibel η παραπάνω δυσκολία είναι πιο έντονη και το άτομο παρουσιάζει μικρού βαθμού βαρηκοΐα. Η μετρίου βαθμού βαρηκοΐα κυμαίνεται μεταξύ 40- 55 decibel και το άτομο παρουσιάζει σημαντική δυσκολία στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο στα 55-70 decibel όπου η μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα εμποδίζει το άτομο να ακούσει μια μεγαλόφωνη ομιλία. Η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας συστήνεται στην περίπτωση κάποιου με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα, δηλαδή μεταξύ 70 -90 decibel. Ωστόσο η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου ένα άτομο που η βαρηκοΐα του φτάνει στα όρια μεταξύ 90 – 110 decibel.

 

Πατιού Ιωάννα