Αρχεία για ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Πίνακας Bogen για τις λειτουργίες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων

   
Το αριστερό ημισφαίριο ελέγχει: Το δεξί ημισφαίριο ελέγχει:
 • δεξί ήμισυ του σώματος αισθητικά και κινητικά
 • αντίληψη του χρόνου
 • ομιλία, ανάγνωση, γραφή, συμβολισμό, αντίληψη του λόγου
 • λεκτική μνήμη
 • σειριακή-αναλυτική σκέψη με λέξεις (λογική διαδοχή με επαλληλία από το μερικό στο ολικό)
 • επικοινωνία με λέξεις κατά κυριολεξία
 • επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων
 • επεξεργασία αφηρημένης πληροφορίας
 • αντίληψη λεπτομερειών
 • πρόκληση ελεγχόμενης συμπεριφοράς
 • δευτερογενή ερμηνεία συμπεριφοράς
 • μαθηματικά, γραμματική
 • αριστερό ήμισυ του σώματος αισθητικά και κινητικά
 • οπτική αντίληψη του χώρου
 • κατανόηση «μεταφορικών εννοιών» και χιούμορ, συσχέτιση, σύνθεση λεγομένων, συναισθηματική φόρτιση και μελωδία λόγου
 • οπτική μνήμη
 • ολιστική-συνθετική σκέψη με αισθητηριακές εικόνες (διαισθητική σκέψη με τυχαία διαδοχή)
 • επικοινωνία με: τόνο φωνής, εκφράσεις προσώπου, εξωλεκτική κινησιολογία
 • προσοχή
 • διάκριση πολύπλοκων ακουστικών τόνων
 • επεξεργασία ερεθισμάτων αφής
 • αναγνώριση ολιστικού τύπου προσώπων, πολύπλοκων σχεδίων
 • πρόκληση παρορμητικής συμπεριφοράς
 • αισθήματα, συγκινήσεις
 • δημιουργικότητα, φαντασία
 • καλλιτεχνική έκφραση (τραγούδι, χορός, μουσική, ζωγραφική)
 • ευαισθησία στα χρώματα

 

Πηγή: http://iparxei-mageia.pblogs.gr/2007/11/poio-tmhma-toy-egkefaloy-testaki.html 

 

 

Ποιό ημισφαίριο κυριαρχεί σε εσάς….

 

Κάντε το τεστ- άκι και δείτε ποιο είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο σας….

πραγματικά αξίζει…

 

http://www.wherecreativitygoestoschool.com/vancouver/left_right/rb_test.htm

Ημισφαίρια και λειτουργίες….

 

Εγκεφαλικά ημισφαίρια

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια είναι τα δυο τμήματα στα οποία χωρίζεται μορφολογικά αλλά και από άποψη λειτουργιών ο εγκέφαλος του ανθρώπου και άλλων θηλαστικών. Τα δυο εγκεφαλικά ημισφαίρια συνδέονται με το μεσολόβιο, μια πυκνή δέσμη νευραξόνων που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δυο ημισφαιρίων. Τα δυο ημισφαίρια δεν έχουν συμμετρική λειτουργία, δηλαδή το καθένα φιλοξενεί τα κέντρα για διαφορετικές δεξιότητες και αντιληπτικές ικανότητες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ τους, κυρίως λόγω χειρουργικής διχοτόμησης του μεσολοβίου, μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα. Επίσης στην περίπτωση κάποιας βλάβης στο ένα ημισφαίριο, το άλλο μπορεί να αναπληρώσει μερικά τις λειτουργίες του. Το κάθε ημισφαίριο ελέγχει την «χιαστί» αντίθετη πλευρά του σώματος· δηλαδή, το δεξί ημισφαίριο δέχεται τα ερεθίσματα από το αριστερό τμήμα του σώματος, και ελέγχει τις κινήσεις αυτού του τμήματος. Το αντίστροφο ισχύει για το αριστερό.

 

Αριστερό ημισφαίριο

Ελέγχει το δεξί ήμισυ του σώματος αισθητικά και κινητικά, ενώ σε αυτό γίνονται κυρίως οι λεκτικές, αναλυτικές και λογικές νοητικές διεργασίες. Είναι υπεύθυνο για την αντίληψη του χρόνου, την ομιλία, τη γραφή, την αντίληψη του λόγου, τον συμβολισμό, τη λεκτική μνήμη, την αναλυτική σκέψη. Επίσης για την επικοινωνία με λέξεις κατά κυριολεξία, την επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων και της αφηρημένης πληροφορίας, την πρόκληση ελεγχόμενης συμπεριφοράς και τη δευτερογενή ερμηνεία συμπεριφοράς. Σε αυτό εκτελούνται διαδικασίες σχετικές με τα μαθηματικά και τη γραμματική.

 

Δεξιό ημισφαίριο

Ελέγχει το αριστερό ήμισυ του σώματος αισθητικά και κινητικά και είναι υπεύθυνο για την οπτική αντίληψη του χώρου, την κατανόηση των μεταφορικών εννοιών και του χιούμορ,συσχέτιση,σύνθεση λεγομένων συναισθηματική φόρτιση και μελωδία λόγου,οπτική μνήμη, την επικοινωνία, τόσο με τόνο φωνής όσο και με εκφράσεις του προσώπου και εξωλεκτική κινησιολογία («γλώσσα του σώματος»). Επίσης για την προσοχή, τη διάκριση πολύπλοκων ακουστικών τόνων, την πρόκληση παρορμητικής συμπεριφοράς, τα αισθήματα, τις συγκινήσεις, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση.

 

Πηγή:  Βικιπαίδεια, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια :

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%B1

 

Ανθρώπινος Εγκέφαλος…

Προσπαθήστε να το διαβάσετε γρήγορα! Μπορείτε….

Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πιοηναπιμετο του Κμτρπιαίζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θίέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τη λξέη σαν σνύλοο.

Φοβερό??????