Αρχεία για ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-7 ΕΤΩΝ

Ηλικία 6-7 ετών

 •  

 •  

 •  

 • Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς.

 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.

 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».

 • Χρησιμοποιεί πιο σύνθετες περιγραφές.

 • Απασχολείται με συζητήσεις.

 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20.000 λέξεων.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου.

 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.

 • Απαγγέλει το αλφάβητο.

 • Μετρά ως το 100 μηχανικά.

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή.

 •  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ

Ηλικία 5-6 ετών

 •  

 •  

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.

 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς».

 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;».

 • Χρησιμοποιεί σωστά παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο.

 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις.

 • Ονομάζει τα αντίθετα.

 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.

 • Μετρά ως το 30 μηχανικά.

 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.

 • Διηγείται με ακρίβεια μια ιστορία.

 • Απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια.

 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και με άλλα παιδιά.

 •  

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-5 ΕΤΩΝ

Ηλικία 4-5 ετών

 •  

 •  

 • Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.

 • Αναγνωρίζει 1 ως 3 χρώματα.

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων.

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων.

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά.

 • Χρησιμοποιεί σωστά προτάσεις, όσον αφορά τη γραμματική.

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.

 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.

 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων.

 • Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου.

 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.

 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.

 • Μιλά για τις εμπειρίες του/της στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κλπ.

 • Διηγείται με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.

 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε σχετικές απλές ερωτήσεις.

 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο.

 •