Καλή σχολική χρονιά!

Μια ζωγραφιά από την Ελένη και τη Σοφία.

Μια ζωγραφιά από τον Νικόλα.

Μια ζωγραφιά από τον Ανίτ.

Μια ζωγραφιά από την Έφη.

Μια ζωγραφιά από τον Βαγγέλη και τη Μαρία.

Μια ζωγραφιά από τη Χριστίνα.

Μια ζωγραφιά από τον Ορφέα