Πρόσθετες οδηγίες-συμβουλές για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2

vector-drawing-coronavirus-medical-mask-

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ https://12dimach.wixsite.com/

https://94c8bb72-1916-4025-b50e-a0ab47e14f92.filesusr.com/ugd/ad9f52_1cc254a3c26944ddb075b56bacc7716d.pdf

 

https://94c8bb72-1916-4025-b50e-a0ab47e14f92.filesusr.com/ugd/ad9f52_647c1d57d5ea4341935a3bf4ffe7e4e9.pdf

 

https://94c8bb72-1916-4025-b50e-a0ab47e14f92.filesusr.com/ugd/ad9f52_06021b421a0e47f7b5565ca28a9c87a3.pdf

 

https://94c8bb72-1916-4025-b50e-a0ab47e14f92.filesusr.com/ugd/ad9f52_052bf37102a84aa79f7f84dc38a156fb.pdf

 

https://94c8bb72-1916-4025-b50e-a0ab47e14f92.filesusr.com/ugd/ad9f52_4838a65c163645c4b407194ad06031cc.pdf