ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ 13 Ε1 ΤΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ

ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάζω τα κείμενα Έθιμα του Πάσχα και Μερικά από τα έθιμα
της Mεγάλης Πέμπτης από το βιβλίο μαθητή ή  στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3351,13527/ 

Γράφω δύο πασχαλινά έθιμα της περιοχής μου ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο τέλος των δύο κειμένων που διάβασα παραπάνω.

Δημιουργώ πασχαλινές κατασκευές σαν αυτές που υπάρχουν στο τέλος της ενότητας ΠΑΣΧΑ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/ma8-problhma-polladiair.htm

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/ist-e3.htm

ΦΥΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/fys-e3.htm

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/geo-el-katakoryfos.htm

 

 

Αφήστε μια απάντηση