ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 4

Gifs:Κινούμενες Εικόνες για καλημέρα

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ

Α-Β ΤΑΞΕΙΣ

Διαβάζω και κάνω τις ασκήσεις που υπάρχουν στις σελίδες αυτές. (Αν δυσκολεύομαι μου το διαβάζουν οι γονείς μου.)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B103/788/5145,23519/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B103/788/5145,23520/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B103/788/5145,23521/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B103/788/5145,23522/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B103/788/5146,23528/

Γ-Δ ΤΑΞΕΙΣ

Διαβάζω και κάνω τις ασκήσεις που υπάρχουν στις σελίδες αυτές.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C101/789/5152,23585/

Σε περίπτωση που δυσκολεύομαι,βλέπω το αντίστοιχο κεφάλαιο από το σχολικό βιβλίο που βρίσκεται εδώ

http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIM

Ε-ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ

Διαβάζω

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-G100/156/1110,4035/

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/1058

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/1062?locale=el

Παιδιά, να θυμάστε ότι

Νους υγιής εν σώματι υγιεί

η κα Γιάννα

 

 

Αφήστε μια απάντηση