ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ 12 Ε1 ΤΑΞΗ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ

ΓΛΩΣΣΑ
Διαβάζω το κείμενο Μαριάμ (http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/3351,13527/ )
Κάνω την εργασία που υπάρχει στο τέλος του κειμένου.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων:
είδε μιλούσε έπιασαν αποκρίθηκε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΗΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ http://e-taksh.blogspot.com/
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/e/geo-el-orizontios.htm
ΘΥΜΑΜΑΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)
Ενότητα 3 - Ψηφιακή Τάξη

Αφήστε μια απάντηση