ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνος για το υλικό, τις αναρτήσεις και οτιδήποτε δημοσιεύεται στον Μαθηματικό Περιηγητή είναι μόνο ο διαχειριστής του ιστολογίου Ιωάννης  Καραγιάννης.

Σύντομο Βιογραφικό

Εκτενές Βιογραφικό

Διεύθυνση Εργασίας: Γ. Μαύρου 2, 6ος όροφος, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο Γραφείου: 22413- 64848

Τηλέφωνο Γραμματείας: 22413- 64849

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail υπηρεσιακό): iokaragi@sch.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail προσωπικό): karagiiv01@yahoo.gr

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (Webex):https://minedu-secondary2.webex.com/meet/iokaragi

Το ιστολόγιο Μαθηματικός Περιηγητής δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π. Σ. Δ) και είναι επίσημα το ιστολόγιο του  πρώην Σχολικού Συμβούλου ΠΕ03 Μαθηματικών  του Νομού Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και νυν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών ΠΕ03 του Νομού Δωδεκανήσου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. Τα θέματα που δημοσιεύει σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και  των επίσημων εκπαιδευτικών φορέων της πολιτείας. Τα θέματα Μαθηματικού περιεχομένου αναρτώνται  με την ευθύνη του διαχειριστή του.

Το υλικό στην ενότητα των θεμάτων και της διδακτικής, καθώς και των οδηγιών διδασκαλίας, είναι  επίσημα έγγραφα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.ΕΣ Ν. Αιγαίου που έχει έδρα τη Ρόδο.

Επίσης δίνονται ελεύθερα οι πλατφόρμες επιμόρφωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 στο Νομό Δωδεκανήσου και Κυκλάδων κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Μαθηματικός Περιηγητής έχει πλήρη τεχνική, νομική και επιστημονική υποστήριξη.  Δεν αποτελεί διαφημιστικό μέσο και σέβεται απόλυτα την επιστημονική δεοντολογία.

ΠΛΑΤΦΡΟΜΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διδακτική Γεωμετρίας

Επιμόρφωση στα Μαθηματικά Λογισμικά και τα εργαλεία του Π.Σ.Δ.