Δράσεις και εκπαιδευτικές συναντήσεις με Μαθηματικούς που υπηρετούν στη Ν. Ρόδο, στο πλαίσιο της δράσης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και στο πρόγραμμα: «Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)-Συνδιδασκαλία Μαθηματικών»

Δράσεις και εκπαιδευτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς του  κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών (και όσων με ανάθεση διδάσκουν Μαθηματικά στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ.) που υπηρετούν στη Ν. Ρόδο, στο πλαίσιο της δράσης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και στο πρόγραμμα: «Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)-Συνδιδασκαλία  Μαθηματικών» με θέμα: «Ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ΠΕ03 στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ-ΕΕΔ-Θεωρητικό μέρος» πραγματοποιήθηκε από του Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωάννη και ΠΕ87 Καπερνέκα Παναγιώτα την Τρίτη 05/02/2019 στις ώρες 11:00-14:00 σε αίθουσα του
Στη συνέχεια ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 του 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε στην Ολομέλεια του 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. χρονικό και θεματικό προγραμματισμό των σχετικών δειγματικών διδασκαλιών που πρόκειται να υλοποιηθούν ανά κλάδο.
Προγραμματίζονται Ημερίδες για τις 19 Φεβρουαρίου με τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών που υπηρετούν στη Νήσο Ρόδο, με θέμα: «Σχεδιασμός μαθήματος συνδιδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της δράσης ΜΝΑΕ-ΕΕΔ» καθώς και δειγματικές διδασκαλίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του 1ου και 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρόδου, από τους εκπαιδευτικούς του 1ου και 2ου ΕΠΑ.Λ. και τον Συντονιστή ΕΕ αντίστοιχα, στις 25 και 27 Φεβρουαρίου 2019 και θα τις παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στην συνδιδασκαλία των Μαθηματικών που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. της Νήσου Ρόδου.
Στη συνέχεια το υλικό της επιμόρφωσης θα αποσταλεί στα ΕΠΑ.Λ. των νησιών του Νομού Δωδεκανήσου με προτάσεις «καλών πρακτικών» και θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ02 και ΠΕ03 των ΕΠΑ.Λ. των νησιών του Νομού Δωδεκανήσου που εμπλέκονται στη δράση «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και στο πρόγραμμα: «Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ)-Συνδιδασκαλία Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών».

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση