Η απόφαση του ΙΕΠ για την υλοποίηση της τράπεζας θεμάτων της Α΄Λυκείου

Η Τράπεζα Θεμάτων θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, μέσα στο τρέχον και στο επόμενο σχολικό έτος, ώστε να έχει λειτουργήσει πλήρως αρκετό χρόνο πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα του νόμου 4186/2013, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου προαγωγής, απόλυσης κλπ , στις Α και Β τάξεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και στην Α τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ.
Το εκπαιδευτικό δυναμικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:
α/ με την υποβολή θεμάτων προς κρίση για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Υποβολής Θεμάτων που θα λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), και,
β/  με την ένταξη στις Επιστημονικές Επιτροπές αξιολόγησης θεμάτων που προτείνονται για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων, μέσω των σχετικών μητρώων που θα δημιουργηθούν στο ΙΕΠ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
Υπό την εποπτεία μιας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Επιτροπές για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίες θα αναλάβουν:
ΠΡΩΤΟΝ τη διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης των θεμάτων
ΔΕΥΤΕΡΟΝ  τη συγκέντρωση και αξιολόγηση  των θεμάτων που πρόκειται να ενταχθούν   στην  ΤΘΕΔΔ, σύμφωνα με τις παραμέτρους που  θα τεθούν από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και σύμφωνα με τις παραμέτρους που θα  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατηγοριοποίηση και ταξινόμιση  των θεμάτων.
Στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, Σύμβουλοι του υπουργείου Παιδείας που υπηρετούν στο ΙΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Συντονιστές  των Επιστημονικών Επιτροπών , και Ειδικοί Επιστήμονες .
Έργο της Κεντρικής Επιστημονικώς Επιτροπής θα είναι:
α/  Η σύνταξη του Πλαισίου ανάπτυξης των θεμάτων που θα επιλεγούν για την Τράπεζα Θεμάτων
β/ Η οριστική επικύρωση των θεμάτων-ερωτήσεων που έχουν αξιολογηθεί από τις επιστημονικές Επιτροπές των εξεταζομένων μαθημάτων για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων.
γ/Θα μπορεί να επιδιώκει συνεργασία με επιστήμονες και με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς οι οποίοι  διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα αποθετηρίων θεμάτων και διεξαγωγής εξετάσεων στην εκπαίδευση
δ/να παραγγέλλει μελέτες και έρευνες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη  οργάνωση και λειτουργία, στην εκπαιδευτική και στην τεχνολογική επάρκεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα της Τράπεζας Θεμάτων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα δημιουργηθεί μια Τριμελής Επιστημονική επιτροπή με κύριο ρόλο την αξιολόγηση των θεμάτων που θα συμπεριλαμβάνονται στην Τράπεζα θεμάτων.
Οι Επιστημονικές επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
Φέτος, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της Τράπεζας Θεμάτων, οι Επιστημονικές  Επιτροπές  μπορούν να λειτουργούν και ως Ομάδες Σύνταξης των ερωτήσεων/θεμάτων τα οποία θα συμπεριληφθούν στην Τράπεζα Θεμάτων.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ
Τα μέλη των επιστημονικών Επιτροπών θα επιλέγονται από μητρώα που δημιουργούνται στο ΙΕΠ, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι Επιστημονικές Επιτροπές των ΓΕΛ συμπληρώνονται με μέλη που έχουν εμπειρία  από το ΕΠΑΛ.
15  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για φέτος ,  θα συγκροτηθούν  και θα λειτουργήσουν 15 Επιστημονικές Επιτροπές, στις οποίες  θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης από τη Γενική και την  Επαγγελματική Εκπαίδευση, για την αξιολόγηση θεμάτων σε 27 μαθησιακά αντικείμενα (15 για την Α τάξη ΓΕΛ και 12 για την Α τάξη ΕΠΑΛ).
Συνολικά και κατά τη β φάση δημιουργίας της Τράπεζα Θεμάτων θα συγκροτηθούν περίπου 71 Επιστημονικές Επιτροπές.
Help-Desk   που θα απαντά σε ερωτήματα των σχολείων
Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων (Ιούνιος και Σεπτέμβριος για τα έτη 2014 και 2015), οπότε και το σύστημα θα είναι εν πλήρη λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε σχέση με την εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων που θα ζητούν να λάβουν τα θέματά τους.
Για το σκοπό αυτό, ειδικά για τις περιόδους αυτές θα δημιουργηθεί Help-Desk, με αυξημένη παρουσία στελεχών, που θα απαντά σε ερωτήματα, θα λύνει προβλήματα και θα υποστηρίζει τους χρήστες.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Η  δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων  αποτέλεσε πρόταση που είχαν διατυπώσει στο παρελθόν σημαντικοί θεσμικοί φορείς της εκπαίδευσης και του δημοσίου βίου.
Συζητήθηκε εκτενώς στο συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αλλαγής του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευσης 9Πρακτικά  9ης Συνεδρίασης της ολομέλειας του ΣΠΔΕ της 9ης Απριλίου 2009) και συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα του ΣΠΔΕ.
Επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας είχε εντάξει τη δημιουργία της Τράπεζας το έργο «Ανάπτυξη και διάδοση νέων μεθόδων αξιολόγησης στο Λύκειο», μια προσπάθεια η οποία δεν συνεχίστηκε, ούτε έτυχε γενικευμένης εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της.
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η αξιοποίηση μιας Τράπεζας θεμάτων σε διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης αποτελεί συνήθη πρακτική στο διεθνή χώρο τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960.
Σε ευρύ φάσμα εξεταστικών διαδικασιών που διεξάγονται σε διάφορες χώρες, οι Τράπεζες θεμάτων αποτελούν τη βάση της προετοιμασίας αλλά και της διαμόρφωσης των φύλλων εξέτασης μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται  είτε ενδοσχολικά , είτε σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσβασης  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αποσκοπούν αφενός στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας των εξετάσεων και αφετέρου στη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων που τίθενται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Δείτε όλοκληρο το τεχνικό δελτίο με όλες τις λεπτομέρειες κάνοντας κλικ στον επόμενο σύνδεσμο

Τεχνικό δελτίο-ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ για την τράπεζα θεμάτων 2014

Πηγή: esos.gr

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση