Ηλεκτρονικό αρχείο θεμάτων-ανακοίνωση του Μ.Π.

Ο Μαθηματικός Περιηγητής και φέτος , με την επιμέλεια του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου θα δημιουργήσει οργανωμένο ηλεκτρονικό αρχείο θεμάτων  και e-book χωρισμένο ανά μάθημα και ανά τύπο σχολείου (χωρίς τα λογότυπα των σχολείων και των εισηγητών) από όλες τις σχολικές μονάδες του Νομού. Έτσι, μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο του 2012, θα συγκεντρωθεί ικανό υλικό που αργότερα θα ταξινομηθεί,  μαζί με υλικό διαγωνισμάτων (τριμήνων,τετραμήνων),  και ανά θέμα (θέματα θεωρίας και θέματα ασκήσεων) δημιουργώντας έτσι ένα διαχρονικό παρατηρητήριο θεμάτων. Αυτό γίνεται για την ενημέρωση και υποστήριξη όλων των καθηγητών μαθηματικών. Το υλικό αυτό όμως, ως δημόσιο υλικό και ως σύνολο  ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (και ως τμήμα στις εκάστοτε σχολικές μονάδες και στους εισηγητές των θεμάτων) και τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δημοσίων οργανισμών και φορέων. Κατόπιν αυτού οποιαδήποτε εμπορική χρήση , μέρους ή όλου του υλικού διώκεται αυταπάγγελτα ποινικά ή με αγωγή από πλευράς Υ.ΠΑΙ. Θ.Π.Α.  και τιμωρείται με αυστηρές ποινές. 

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση