Επιμορφωση Β΄Επιπέδου στις ΤΠΕ: Ανίχνευση ενδιαφέροντος για ίδρυση τμημάτων με μεικτή μέθοδο διδασκαλίας

Γίνεται γνωστό από το Υ.ΠΑI.Θ.Π.Α. ότι υπάρχει η πρόθεση να δοθούν προγράμματα επιμόρφωσης του Β΄επιπέδου στις ΤΠΕ και με την μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,τηλεκπαίδευσης και Συμβουλευτικές συναντήσεις). Για το σκοπό αυτό γίνεται ανίχνευση για το ενδιαφέρον των ΚΣΕ ,των επιμορφωτών και των υποψηφίων επιμορφούμενων.

Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με το παραδοσιακό μοντέλο. Στους λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές), ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, η έλλειψη επιμορφωτών Β’ επιπέδου κλπ.

Για αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι επιμορφωτές και επιμορφούμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να λειτουργήσουν τμήματα επιμόρφωσης στο τόπο τους.

Δείτε εδώ περισσότερα (Πηγή: esos.gr)

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

Αφήστε μια απάντηση