ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η σελίδα αυτή αφορά στις δημιουργικές εργασίες (Δ.Ε.) στο Γενικό Λύκειο καθώς και στις συνθετικές δημιουργικές εργασίες (Σ.Δ.Ε.) στο Γυμνάσιο. Περιλαμβάνει υλικό που αφορά στη διαδικασία καθώς και στη δομή στο περιεχόμενο και στην αξιολόγησή τους.Το υλικό προέρχεται κατά κύριο λόγο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ειδικότερα περιλαμβάνει υλικό που αφορά στις δημιουργικές εργασίες στα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο με το συντονισμό και την επίβλεψη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών του Νομού Δωδεκανήσου .

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2018-2019

Δείτε εδώ για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών (2018-2019) από το Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2018-2019

  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Δ.Ε ΚΑΙ Δ.Ε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ -ΕΝΤΥΠΑ

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Υπόδειγμα Ι: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Εκπαιδευτικού και Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της ΔΕ

Υπόδειγμα ΙΙ: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Μαθητή ή της Ομάδας, οδηγίες σύνταξης της αναφοράς και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώρηση

Υπόδειγμα ΙΙΙ: Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε. κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο (Τάξεις Α ́ και Β ́)

Υπόδειγμα ΙV: Ενδεικτικά Θέματα για ορισμένα Γνωστικά Αντικείμενα

Υπόδειγμα V: Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της ΔΕ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ενδεικτική θεματολογία στα Μαθηματικά  στις Δημιουργικές εργασίες Α΄και Β΄ Γενικού Λυκείου (I.E.P.,Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Δωδεκανήσου)

ΕΔΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Από τη Σχολική Σύμβουλο Α.Μητρογιαννοπούλου)

ΕΔΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Από τον Σχολικό Σύμβουλο Δ. Σπαθάρα)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ -ΕΝΤΥΠΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

_Φυλλο εργασίας και παραρτήματα 01 17

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

Παρουσιάσεις ενημερωτικής ημερίδας Σχολικών Συμβούλων για τις Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες Γυμνασίου, τις Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου και τη Θεματική Εβδομάδα Γυμνασίου (Υπ.Π.Ε.Θ. 20/01/2017)
       Γενικά 01. Η δημιουργικότητα στο σχολείο02. Αξιολόγηση ΣΔΕ και ΔΕ τα στο σχολείο
Συνθετικές Δημιουργικές εργασίες Γυμνασίου (Σ.Δ.Ε.) 03. Περιγραφή Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου04. Συνοπτικό διάγραμμα διαδικασίας εκπόνησης Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου05. Πορεία υλοποίησης Σ.Δ.Ε. Γυμνασίου, 1η Διδακτική ώρα06. Ενδεικτικό παράδειγμα: ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2η Διδακτική ώρα07. Ψηφιακό υλικό για φιλολόγους08. Ενδεικτικό παράδειγμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2η Διδακτική ώρα09. Ενδεικτικό παράδειγμα:  ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 2η Διδακτική ώρα
Δημιουργικές Εργασίες Λυκείου (Δ.Ε.) 10. Περιγραφή Δ.Ε. Λυκείου11. Συνοπτικό διάγραμμα διαδικασίας εκπόνησης Δ.Ε. Λυκείου

 

Αφήστε μια απάντηση