ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ιστολόγιο δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ) και είναι επίσημα το ιστολόγιο του  τ. Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών  και νυν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 του Νομού Δωδεκανήσου. Τα θέματα που δημοσιεύει σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και  των επίσημων εκπαιδευτικών φορέων της πολιτείας και φυσικά μαθηματικά θέματα με την ευθύνη του διαχειριστή του..

Στην ενότητα των θεμάτων και του διδακτικού υλικού καθώς και των οδηγιών διδασκαλίας είναι  επίσημα έγγραφα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.ΕΣ Ν. Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο.

Στην ενότητα των θεμάτων και των σημειώσεων των Πανεπιστημίων και όλων των διαγωνισμών είναι όσα δημόσια υπάρχουν στο διαδίκτυο από τους

διδάσκοντες και τους διοργανωτές των διαγωνισμών  και όσα με προσωπική φροντίδα ετοιμάζει ο υπεύθυνος του ιστολογίου.

Επίσης δίνονται ελεύθερα οι πλατφόρμες επιμόρφωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 στο

Νομό Δωδεκανήσου και Κυκλάδων κατά τα προηγούμενα έτη.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Ο Μαθηματικός Περιηγητής έχει πλήρη τεχνική, νομική και επιστημονική υποστήριξη. Δεν αποτελεί διαφημιστικό μέσο και σέβεται απόλυτα την

επιστημονική δεοντολογία.

Υπεύθυνος και διαχειριστής του ιστολογίου είναι ο Γιάννης  Καραγιάννης,  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών του Νομού Δωδεκανήσου

Σύντομο Βιογραφικό

Εκτενές Βιογραφικό

Διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, 6ος όροφος, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

Τηλέφωνο Γραφείου: 22413- 64848

Τηλέφωνο Γραμματείας: 22413- 64849

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail υπηρεσιακό): iokaragi@sch.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail προσωπικό): karagiiv01@yahoo.gr

fB: Το ιστολόγιο υποστηρίζεται από την ομάδα: Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών

fB: Ομάδα φίλων του μαθηματικού Περιηγητή

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διδακτική Γεωμετρίας

Επιμόρφωση στα Μαθηματικά Λογισμικά και τα εργαλεία του Π.Σ.Δ.

Στην αρχή κάθε μήνα αναρτάται ο μηνιαίος προγραμματισμός δράσης που κατατίθεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου.