ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 1. Διδακτική και Μεθοδολογία στα ολοκληρώματα-Εκδόσεις Ζήτη , 1998
 2. Επανάληψη στα Μαθηματικά Β΄ Λυκείου-Εκδόσεις Βιβλιοεκδοτική , 2002
 3. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (Α΄τεύχος), Εκδόσεις Σαββάλας, 2015
 4. Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (Β΄ τεύχος), Εκδόσεις Σαββάλας, 2016
 5. Επανάληψη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού  Γ΄ Λυκείου (Α΄έκδοση), Αυτοέκδοση 2017
 6. Επανάληψη στα Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (Β΄ έκδοση), 2018, Αυτοέκδοση, 2017
 7. Μαθηματικά Ομάδων Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου, 2019, Αυτοέκδοση
 8. Γεμίνος ο Ρόδιος, Αυτοέκδοση , 2012
 9. Αρχαίοι Ρόδιοι Μαθηματικοί και Αστρονόμοι, Αυτοέκδοση 2012
 10. Αρχαίοι Ρόδιοι και Κώοι Επιφανείς, Αυτοέκδοση, 2018
 11. Αντιλήψεις των καθηγητών Μαθηματικών για τα διδακτικά μοντέλα, Αυτοέκδοση , 2012
 12. Διαθεματικές προσεγγίσεις Μαθηματικών και τεχνολογίας, Δήμος Ιαλυσού, 2009