ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

k15721129

 

Καλώς ορίσατε στη σελίδα μας


Θέματα 9ου  Διαγωνισμού Α΄Γυμνασίου  (Εύδημος)-Ε.Μ.Ε. Δωδεκανήσου

Θέματα 75ου διαγωνισμού  «Θαλής

Λύσεις ¨θεμάτων Θαλή

Θέματα 5ου διαγωνισμού «Εύδημος»


Στη σελίδα αυτή υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και θέματα από μαθηματικούς διαγωνισμούς σε κάθε επίπεδο. Η σελίδα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά.

 Επιμέλεια: Χρήστος Τζέτζιας-Γυμνάσιο Βάμου-Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τη σελίδα του παραρτήματος της Ε.Μ.Ε Χανίων

ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε.(1990-2014)

Γυμνάσιο Λύκειο Συγκεντρωτικά
Χρονιά Θαλής Ευκλείδης Αρχιμήδης Θαλής Ευκλείδης Αρχιμήδης
2013-2014 ‘Β ‘Γ ‘Β ‘Γ   ‘Α ‘Β ‘Γ ‘Α‘‘à  
2012-2013 ‘Β ‘Γ  ΄Β ΄Γ Μικροί ‘Α ‘Β ‘Γ  Ά ΄Β ΄Γ  Μεγάλοι
2011-2012 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2010-2011 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2009-2010 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι
2008-2009 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι
2007-2008 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι
2006-2007 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β΄Γ Μεγάλοι
2005-2006 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2004-2005 ΄Β΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2003-2004 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2002-2003 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2001-2002 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
2000-2001 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
1999-2000 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
1998-1999 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
1997-1998 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ‘Β ΄Γ Μεγάλοι
1996-1997 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ‘Γ Μεγάλοι
1995-1996 ΄Β ΄Γ ΄Β΄Γ Μικροί Ά΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
1994-1995 ΄Β ΄Γ ΄Β ΄Γ Μικροί Ά ΄Β ΄Γ Ά ΄Β ΄Γ Μεγάλοι
1993-1994 Ά ΄Β ΄Γ
1990-1991* ‘Γ Ά ‘Β ‘Γ
Συγκεντρωτικά

 

                                                                                                 Διαγωνισμοί της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
                                                                          
Πληροφορίες  Θέματα και Λύσεις
Κανονισμός Διαγωνισμών Παιχνίδι και Μαθηματικά
Σημειώσεις για τους διαγωνισμούς Θαλής
ΕυκλείδηςΑρχιμήδης

 

                                                                                                
 
Μαθηματικός Διαγωνισμός Καγκουρό

                                                                    

Πληροφορίες  Δείγματα
Συμμετοχή Εγγραφές


                           

 
       Τοπικοί Μαθηματικοί Διαγωνισμοί -Ε.Μ.Ε. Χανίων   Το παράρτημα Χανίων της Ε.Μ.Ε. διοργανώνει κάθε χρόνο διαγωνισμό μαθηματικών για παιδιά της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου. Μπορείτε να βρείτε κάποια από τα θέματα και τις λύσεις τους στον επόμενο πίνακα.                               

 

Σχ. Χρονιά  Θέματα Λύσεις
2013-14 ΣΤ’  Α΄Γυμνασίου  ΣΤ’  Α΄Γυμνασίου
2012-13 ΣΤ’  Α΄Γυμνασίου  ΣΤ‘  Α΄Γυμνασίου
2011-12 ΣΤ ΣΤ’
2010-11 ΣΤ ΣΤ’
2009-10 ΣΤ’ ΣΤ’
2008-09 ΣΤ’ ΣΤ’
2007-08 ΣΤ’ ΣΤ’
2006-07 ΣΤ’ ΣΤ’
2005-06 ΣΤ’ ΣΤ’
2004-05 ΣΤ’ ΣΤ’
2003-04 ΣΤ’ ΣΤ’
2002-03 ΣΤ’ ΣΤ’
2001-02 ΣΤ’ ΣΤ’
2000-01 ΣΤ’ ΣΤ’

                                                                                       
  Πληροφορίες Θέματα και Λύσεις:  Ε.Μ.Ε Χανίων

 

 
       Τοπικοί Μαθηματικοί Διαγωνισμοί -Ε.Μ.Ε. Δωδεκανήσου     Το παράρτημα της Ε.Μ.Ε. Δωδεκανήσου διοργανώνει κάθε χρόνο μαθηματικό διαγωνισμό για τους μαθητές της Α΄τάξης του Γυμνασίου σε δύο επίπεδα.                                                                                     
  Πληροφορίες   Θέματα και Λύσεις (Α΄Γυμνασίου)
Διαγωνισμός "Ίππαρχος"
θέματα  2014 
Διαγωνισμός "Εύδημος"

Θέματα  2013 εδώ

Πληροφορίες,  Θέματα και Λύσεις: Παράρτημα Ε.Μ.Ε. Δωδεκανήσου

 
                   Διεθνείς Μαθηματικοί Διαγωνισμοί                          
                                                                                                
 Διαγωνισμός PISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση