Γ΄ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Αξιολόγηση στα Μαθηματικά του Γυμνασίου κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

Σχολικό Βιβλίο Μαθητή-Βιβλίο Καθηγητή

Λύσεις Ασκήσεων Σχολικού Βιβλίου

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων

Οδηγίες Διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης-Διδακτέα ύλη (όλων των τάξεων του Γυμνασίου σχολικό έτος 2017-2018)

Οδηγίες-εξετάσεων-Γυμνασίων-2019