Α΄ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019      

Σχολικό Βιβλίο-Βιβλίο Καθηγητή

Λύσεις Ασκήσεων Σχολικού Βιβλίου

Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων

Οδηγίες Διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης -Διδακτέα Ύλη (όλων των τάξεων του Γυμνασίου, σχολικό έτος 2018-2019)

Διάρθρωση Θεμάτων Εξετάσεων (Νομοθεσία)

Οδηγίες-εξετάσεων-Γυμνασίων-2018