Άρθρα: Αύγουστος, 2015

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ         ΑΙΘΟΥΣΑ  1 Σε τι διαφέρουν οι αρχαίες ελληνικές επιτύμβιες στήλες από τις ισλαμικές; Γιατί; Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γράφεται σε μια τέτοια στήλη; Με τι θέματα διακοσμούν τα αγγεία; Τι είναι το καντάρι; Τι είναι το μιχράμπ; Πότε καταγράφεται το Κοράνι; Σε ποια γραφή; […]