Άρθρα: Ιούλιος, 2015

Τι σημαίνει δημοτική ποίηση, ποιες οι κατηγορίες της και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της; Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντά το λογισμικό παρουσίασης!