Ιούν 18
24

Πρόσκληση

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:

«Ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο με όχημα τις λέξεις»

ΤΑΞΗ:

Γ΄ Γυμνασίου

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Νεοελληνική Γλώσσα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του κόσμου

Ιστορία, Η ιστορία της πόλεως των Αθηνών, της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους από το 1834.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα Αναλυτικά προγράμματα για την διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας: 1) Κατανόηση της ιδιαιτερότητας της ελληνικής 2) Εκτίμηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέρος της οποίας είναι η γλώσσα 3) Εκτίμηση της μακρόχρονης πορείας της ελληνικής 4) Εξοικείωση στη χρήση λεξικών και συμφραστικών πινάκων 5) Άντληση στοιχείων για παραγωγή λόγου 6) Συνεργασία και ομαδικότητα 7) Εξοικείωση με τεχνολογία.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

Η πραγματοποίηση περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας και ο εντοπισμός κτηρίων ιστορικής σημασίας.

Η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Πολλοί μαθητές θεωρούν ότι τα αρχαία ελληνικά είναι μια ξένη νεκρή γλώσσα.

ΣΚΟΠΟΣ:

Η κατανόηση της έννοιας της διαχρονίας και της άρρηκτης σχέσης αρχαίας και νέας ελληνικής.

ΣΤΟΧΟΙ:

 1. Να αναγνωρίσουν πόσα πολλά ιστορικά κτήρια υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.
 2. Να αντιληφθούν ότι πίσω από κάθε κτήριο αλλά και πίσω από κάθε λέξη κρύβεται μια ιστορία.
 3. Να πραγματοποιήσουν έρευνα για την ιστορία των κτηρίων και των λέξεων και να συσχετίσουν τη σημασία των λέξεων με τη λειτουργία που επιτελούν τα κτήρια.
 4. Να ανακαλύψουν τις βαθιές ρίζες των λέξεων στην αρχαία ελληνική και την πορεία τους μέσα στον χρόνο.
 5. Να διαπιστώσουν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.
 6. Να σχεδιάσουν ένα άρθρο για την ιστοσελίδα του σχολείου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 1. Να ενδιαφερθούν για την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού
 2. Να εξετάζουν ένα θέμα πριν σχηματίσουν άποψη
 3. Να διαβάζουν και να κατανοούν πάσης φύσεως κείμενα
 4. Να διακρίνουν το σημαντικό από έναν όγκο πληροφοριών
 5. Να συνδυάζουν τα συμπεράσματα των συμμαθητών τους και να συντάσσουν δικό τους λόγο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ:

Να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών, τη χρήση συμφραστικών πινάκων και την ανάρτηση εργασίας στην πλατφόρμα του σχολείου.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Η γνώση προσεγγίζεται διερευνητικά, διαθεματικά και ομαδοσυνεργατικά.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Η τάξη χωρίζεται σε ισάξιες ομάδες των 4 μαθητών, εργάζεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρουσιάζει στην τάξη με τη βοήθεια υπολογιστή και βιντεοπροβολέα τα ευρήματα της έρευνάς της. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και υποστηρίζει το έργο τους, προκαλεί τη συζήτηση μεταξύ των ομάδων, παροτρύνει τους μαθητές που συναντούν δυσκολίες και προσέχει ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν τόσο στη διαδικασία της έρευνας όσο και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

8-10  ώρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

1η ώρα: Αφόρμηση-συζήτηση για την απαρέσκεια των μαθητών για τα αρχαία, αφήγηση του περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας, χωρισμός ομάδων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις φάσεις της έρευνας, και ανάληψη ρόλων.

2η ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ  αναζήτηση της ιστορίας των κτηρίων με τη βοήθεια φύλλου εργασίας.

3η ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ  αναζήτηση της ιστορίας των λέξεων με τη βοήθεια φύλλου εργασίας.

4η ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ  δημιουργία υπομνημάτων σε χάρτη με τα αποτελέσματα της έρευνας

5η ώρα: Στο εργαστήριο Η/Υ  δημιουργία χρονογραμμής με τις διαφορετικές σημασίες της λέξης

6η ώρα : Παρουσίαση στην τάξη των αποτελεσμάτων στους συμμαθητές τους και συζήτηση

7η ώρα: Παρακολούθηση βίντεο από συνέντευξη του Καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα του σχολείου και συζήτηση

8η ώρα: Συγγραφή άρθρου για την ιστοσελίδα του σχολείου με θέμα «Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ξένη γλώσσα»

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1ο Φύλλο εργασίας

Κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας συναντήσατε την Μητρόπολη και τα Παλαιά Ανάκτορα(1), την Τράπεζα της Ελλάδος και τον καθολικό ναό του Αγ. Διονυσίου(2), την Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο(3), την Βιβλιοθήκη και το Αρσάκειο(4), το Rex  και το Αρχαιολογικό Μουσείο(5). Αφού αναζητήσετε πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx

  στο  φύλλο εργασίας σας  να συγκεντρώσετε  φωτογραφίες και να καταγράψετε τα σημαντικότερα στοιχεία από την ιστορία του κτιρίου: Χρονολογία κατασκευής, αρχιτέκτονας, αρχιτεκτονικός τύπος, χρήσεις μέσα στον χρόνο, γεγονότα και πρόσωπα της ιστορίας που σχετίζονται με το κτίριο. Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html

  μπορείτε να αναζητήσετε γενικές ιστορικές πληροφορίες από την εποχή του Όθωνα μέχρι το τέλος του 19ου αι.  Τέλος να αναρτήσετε την εργασία σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της πλατφόρμας του σχολείου μας.

2ο Φύλλο εργασίας

Αφηγούμενοι τον περίπατό σας στο κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιήσατε λέξεις με τεράστια ιστορία: σύνταγμα, μητρόπολη, βουλή (1) τράπεζα, εκκλησία (2) ακαδημία, πανεπιστήμιο (3)βιβλίο, σχολείο (4) θέατρο, μουσείο (5).

Για κάθε λέξη να αναζητήσετε την προέλευση και τις διαφορετικές σημασίες που πήρε στον χρόνο . Αναζητήσατε πληροφορίες από τα εξής ηλεκτρονικά λεξικά:

Για την αρχαία εποχή

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddel-scott/index.html

Για την μεσαιωνική εποχή

http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/search.html?lq

=

Για την νεότερη εποχή

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq

=

Στη συνέχεια να αναζητήσετε τις παραπομπές στους ακόλουθους συμφραστικούς πίνακες:

Ανθολογία αρχαίας ελληνικής γραμματείας:

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/search.html?lq

=

Ανθολόγιο Αττικής πεζογραφίας

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/concordance/search.html?lq=&col%5B1%5D=1&col%5B2%5D=2&col%5B3%5D=3&col%5B4%5D=4

Στη συνέχεια να φτιάξετε ένα λήμμα με την ιστορία κάθε λέξης. Τέλος να αναρτήσετε την εργασία σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της πλατφόρμας του σχολείου μας.

3ο Φύλλο εργασίας

Στον χάρτη που υπάρχει εδώ να εντοπίσετε τα κτίρια με τα οποία ασχοληθήκατε και στο σύννεφο, το οποίο αναδύεται σε κάθε ένα από αυτά, να αναρτήσετε την ιστορία του κτηρίου.

4ο Φύλλο εργασίας

Στην χρονογραμμή που υπάρχει εδώ να συμπληρώσετε τη μεταβολή της σημασίας κάθε λέξης , το χρονικό σημείο και το κείμενο που το αποδεικνύει.

5ο Φύλλο εργασίας

Αφού παρακολουθήσετε

http://www.e-arsakeio.gr/student.php?view_unit=39794

το βίντεο της συνέντευξης του Καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, που είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του σχολείου μας, και έχοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της έρευνάς σας στα λεξικά, να συντάξετε ένα άρθρο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου προσπαθώντας να πείσετε τους συμμαθητές σας ότι τα αρχαία ελληνικά δεν είναι μια ξένη γλώσσα. Τέλος να αναρτήσετε την εργασία σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της πλατφόρμας του σχολείου μας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:

Αξιολογείται η συνεισφορά των μαθητών στην ομάδα, η αναζήτηση και ο διαμοιρασμός της πληροφορίας, η αλληλεπίδραση με τα μέλη, η παρακολούθηση των άλλων ομάδων μέσω της πλατφόρμας και η αίσθηση της συνυπευθυνότητας.

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ:

Οι μαθητές μετά από μια τέτοια διαδικασία μπορούν να συνθέσουν ένα δημιουργικό κείμενο με θέμα τη φανταστική συνάντησή τους με έναν Αθηναίο της κλασικής εποχής στο κέντρο της Αθήνας σήμερα και να συμμετάσχουν σε κάποιον διαγωνισμό λογοτεχνίας.

 

 

 

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Flag_of_Europe_svg

Θα έχετε ακούσει για την απόφαση των Άγγλων στο δημοψήφισμα για αποχώρηση από την Ε.Ε. . Παράλληλα θα ακούτε ότι ακροδεξιά κόμματα αυξάνουν συνεχώς τα ποσοστά τους, γιατί συγκινούν όλο και περισσότερους πολίτες με τις ξενοφοβικές τους απόψεις. Τι γίνεται; Μήπως το όνειρο της ενωμένης και ελεύθερης Ευρώπης γκρεμίζεται και στη θέση του υψώνονται τείχη φόβου και εσωστρέφειας;

Τι είναι όμως η Ευρώπη; Μια ήπειρος , ένα σύνολο χωρών ανόμοιων που όμως στη βάση τους έχουν πολλά κοινά στοιχεία: κοινή η θρησκεία και η πίστη στην αγάπη για τον συνάνθρωπο, κοινή η προέλευση των γλωσσών, κοινό το πολίτευμα, η δημοκρατία, τα Συντάγματα και η αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινές οι αξίες και η πίστη στην υπέρτατη αξία Άνθρωπος.

Τον δρόμο τον άνοιξαν οι αρχαίοι Έλληνες που δημιούργησαν αυτό τον αξιοθαύμαστο πολιτισμό που σέβεται τον ορθό λόγο, την αρμονία και το κάλλος, την δημοκρατία και την ατομική αξία. Στον Μεσαίωνα, ενώ αυτές οι αξίες διατηρήθηκαν , δεν ήταν το πρώτο μέλημα των μορφωμένων. Ξαναζωντάνεψαν στην Αναγέννηση δίνοντάς μας τα υπέροχα έργα τέχνης του Ντα Βίντσι και του Μιχαήλ Άγγελου. Όμως στον Διαφωτισμό αυτές οι αξίες όχι μόνο ξαναζωντάνεψαν, αλλά έγιναν και πράξη με τη δημιουργία των πρώτων Συνταγμάτων. Στη σημερινή εποχή οι αξίες αυτές στην Ευρώπη θεωρούνται δεδομένες και αυτονόητες τόσο που καμιά φορά τις ξεχνούμε παρασυρόμενοι από το κυνήγι του πλούτου και των υλικών αγαθών.

Τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση; Μια ένωση λαών με κοινές αξίες: την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, την πρόοδο και την εξέλιξη, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ανθρώπων και ιδεών. Ας μη το ξεχνάμε αυτό κι ας μη προτάσσουμε τον εγωισμό, τα ατομικά συμφέροντα, την πλεονεξία. Ας μη γκρεμίζουμε αυτό το όνειρο για έναν κόσμο ειρηνικό. Μόνο όταν είμαστε μαζί, ενωμένοι μπορούμε να διατηρήσουμε τις αξίες μας, να παραμείνουμε Άνθρωποι, να κατορθώσουμε πολλά και για μας και για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η γενιά των γκρικλισ

Πόσοι από μας δεν έχουν αναρωτηθεί γιατί να μη μαθαίνουμε πιο συστηματικά και κυρίως την αγγλική, την πρώτη σήμερα παγκόσμια γλώσσα; Πόσες φορές δεν είπατε ότι τα αρχαία είναι άχρηστα, αφού είναι μια «νεκρή» γλώσσα;  Πόσες φορές δεν σας έχουν κατακρίνει, επειδή χρησιμοποιείτε τα greeklish, θεωρώντας ότι έτσι θα καταστρέψετε την ελληνική γλώσσα;

Νομίζω ότι πρέπει να τηρήσουμε μια ισορροπία: να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της εποχής που επιβάλλει τη χρήση της αγγλικής, αλλά παράλληλα να αναγνωρίζουμε την αξία της ελληνικής γλώσσας.

Η ελληνική είναι η μόνη γλώσσα που μιλιέται 4.000 χρόνια έχοντας αλλάξει μόνο την «εξωτερική της εμφάνιση», όχι όμως τη δομή της και τις ρίζες των λέξεων της. Κατά την μακρά της ιστορία δέχθηκε επιρροές από άλλες γλώσσες, κάτι πολύ φυσιολογικό, αφού η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται. Παράλληλα έδωσε σε άλλους λαούς λέξεις και βασικές έννοιες, για να μπορέσουν να χτίσουν τον δικό τους πολιτισμό. Τέτοιες λοιπόν ανταλλαγές είναι φυσιολογικές και δεν απειλούν καμιά γλώσσα, αντίθετα πιστοποιούν ότι αυτή είναι ζωντανή.

Όταν λοιπόν μια γλώσσα, όπως η ελληνική, μιλιέται και δημιουργεί πνευματικά προϊόντα τόσα χρόνια, όταν ακόμα δίνει λέξεις σε άλλες γλώσσες για την επιστήμη και την τεχνολογία, όταν υπάρχουν λέξεις της σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, οφείλουμε να την κατακτήσουμε στον μέγιστο βαθμό. Εξάλλου ένας πολίτης του παγκόσμιου «χωριού» πρέπει να σέβεται όλες τις γλώσσες και όλους τους πολιτισμούς, πόσο μάλλον την ελληνική που εμπνέει τον πολιτισμό όλου του δυτικού κόσμου.

Benaki_Museum_of_Islamic_Art_Building2

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 

 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ  1

 1. Σε τι διαφέρουν οι αρχαίες ελληνικές επιτύμβιες στήλες από τις ισλαμικές; Γιατί; Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γράφεται σε μια τέτοια στήλη;
 2. Με τι θέματα διακοσμούν τα αγγεία;
 3. Τι είναι το καντάρι;
 4. Τι είναι το μιχράμπ;
 5. Πότε καταγράφεται το Κοράνι; Σε ποια γραφή; Ποια τα χαρακτηριστικά των δύο γραφών; Σε ποιο υλικό έγραφαν ;
 6. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα τα υφάσματα; Πώς διατηρήθηκαν ως τις μέρες μας;
 7. Ποια η χρησιμότητα των φίλτρων στις κανάτες;

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 1. Ποιο είναι το αγαπημένο δέντρο των νομαδικών αραβικών φυλών;
 2. Τι είναι ο αστρολάβος;
 3. Σε τι χρησιμεύουν τα ελεφαντοστέινα κιβωτίδια;

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

 1. Τι υπάρχει στο κέντρο της αίθουσας υποδοχής; Πώς το ερμηνεύετε;
 2. Γιατί χρειάζεται μια πυξίδα ένας πιστός μουσουλμάνος;
 3. Ποια η ιερή πόλη των μουσουλμάνων; Τι υπάρχει εκεί;

ΑΙΘΟΥΣΑ 4

 1. Στη μάχη χρησιμοποιούσαν άλογα . Από πού φαίνεται αυτό;
 2. Με ποια πολύτιμα υλικά κοσμούν τα όπλα τους;
 3. Στην κορυφή των τρούλων ποιο σύμβολο τοποθετούν οι Οθωμανοί;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. ΑΡΑΒΟΥΡΓΗΜΑ: Είναι το σχηματοποιημένο φυτικό κόσμημα αραβικής προέλευσης. Βρείτε κάποιο που να σας αρέσει και αντιγράψτε το.
 2. Ποιο αντικείμενο του Μουσείου σας έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση; Να το φωτογραφήσετε και να αντιγράψετε το υπόμνημά του.

petrina_gefiria

Τι σημαίνει δημοτική ποίηση, ποιες οι κατηγορίες της και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της; Σε αυτές τις ερωτήσεις απαντά το λογισμικό παρουσίασης!

   coverΑ΄      coverB;       coverΓ

 

Εδώ και πολλά χρόνια είμαστε θεατές στην τραγωδία που ονομάζεται «Διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο». Με την «τύχη» να έχω διδάξει όλα τα πρόσφατα εγχειρίδια και των τριών τάξεων του Γυμνασίου αισθάνομαι την ανάγκη να πω τα εξής:

1) Πολύ γοητευτική στα χαρτιά η κειμενοκεντρική μέθοδος, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί κούφια. Γιατί η εμμονή στην εξυπηρέτησή της έχει οδηγήσει τις συγγραφικές ομάδες σε επιλογή κειμένων κατά το πλείστο  ανόητων, αδιάφορων και δύσκολων  για τις γυμνασιακές ηλικίες.

2) Η υπερφόρτωση –εκ μέρους  των αναλυτικών προγραμμάτων – της διδακτέας ύλης με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δημιουργοί τους δεν επιθυμούν την εκμάθηση αλλά την απαξίωση του τελειότερου γλωσσικού  επιτεύγματος , της γραμματικής  τέχνης.

3) Το Υπουργείο αναγνωρίζοντας την αστοχία στα διδακτικά εγχειρίδια προσπαθεί να τα μπαλώσει επιβάλλοντας διδακτέα ύλη με άγνωστα κάθε φορά κριτήρια!

4) Εμείς οι μαχόμενοι φιλόλογοι, μεταξύ σφύρας και άκμονος, καλούμαστε να διδάξουμε την αρχαία ελληνική υπό καθεστώς δυσφορίας καθώς βλέπουμε ότι «ειν’ οι προσπάθειές μας σαν των Τρώων» . Πώς υπό καθεστώς τέτοιας δυσφορίας , ανελευθερίας και απαξίωσής μας  μάς αναθέτει το Υπουργείο  το ρόλο  να εμπνεύσουμε την αγάπη για την γνώση και την ελευθερία; Ο αγώνας μας είναι τιτάνιος.

Μήπως λοιπόν πρέπει να ξανασκεφθούμε σοβαρά το βαθμό ελευθερίας των Λειτουργών της εκπαίδευσης αλλά  και  τη διδασκαλία της αρχαίας –κι όχι μόνο- γλώσσας ως της μόνης σανίδας σωτηρίας σε ένα κόσμο που παραπαίει, για την εξυπηρέτηση του υψηλότερου σκοπού  μιας διδασκαλίας: τη διάπλαση φιλομαθών, ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών;

malala-641x428

Πόσες φορές δεν διαμαρτυρηθήκατε για το σχολείο σας και τον φόρτο υποχρεώσεων με τον οποίο σας επιβαρύνει; Πόσες φορές δεν σκεφτήκατε ότι θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχουν σχολεία και ότι δεν χρειάζεστε την εκπαίδευση; Θα μου απαντήσετε : πολλές…  Δεν αναλογιστήκατε όμως ποτέ ότι η εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα όλων και ότι δεν το απολαμβάνουν όλα τα παιδιά σε αυτόν τον πλανήτη….

Γιατί πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο; Οι λόγοι είναι πολλοί. Συνήθως, πάντως, επειδή οι γονείς τους δεν διαθέτουν χρήματα και γι’ αυτό τα χρησιμοποιούν για την κάλυψη βασικών αναγκών της οικογένειας. Πάντως σε μουσουλμανικά κράτη υπάρχει και μια μερίδα φανατικών- τους αποκαλούμε Ταλιμπάν ή Τζιχαντιστές- οι οποίοι πιστεύουν ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να μορφώνονται καθόλου! Σε μια τέτοια χώρα γεννήθηκε και μεγάλωσε η Γιουσαφτζάι Μαλάλα.

Η Μαλάλα είναι από τα τυχερά κορίτσια: ο πατέρας της είναι δάσκαλος και διηύθυνε το δικό του σχολείο, τη Σχολή Χουσάλ, στο χωριό τους, τη Μιγκόρα, στην κοιλάδα του Σουάτ της επαρχίας Μπατζούρ στο Πακιστάν. Έτσι έλαβε επιμελημένη μόρφωση και ,επειδή είναι έξυπνη, διακρίθηκε σε πολλά μαθήματα και δραστηριότητες.  Όμως πλήρωσε ακριβά την «ξεροκεφαλιά» της να επιμένει να πηγαίνει στο σχολείο παρά την απαγόρευση που επέβαλαν οι Ταλιμπάν στην περιοχή τους. Τον Οκτώβριο του 2012, καθώς επέστρεφε με το σχολικό λεωφορείο στο σπίτι της, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από φανατικούς μουσουλμάνους. Κατάφερε να ξεπεράσει τον σοβαρό αυτόν τραυματισμό, καθώς νοσηλεύτηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αγγλίας. Εκεί, στο Μπέρμιγχαμ, ζει σήμερα με την οικογένειά της.

Αυτή η άνανδρη απόπειρα δολοφονίας της σημάδεψε τη ζωή της: δεν την φόβισε, δεν την έκανε να σιωπήσει, αλλά της έδωσε τη δύναμη να παλέψει και να διεκδικήσει το δικαίωμα της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα κορίτσια. Για τη δράση της βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Αμνηστία. Προσκλήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και μίλησε για τη σπουδαιότητα του δικαιώματος της εκπαίδευσης. Τελικά φέτος βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Γιατί η Νορβηγική Επιτροπή βράβευσε με το βραβείο Ειρήνης ένα δεκαεπτάχρονο κορίτσι από το Πακιστάν; Γιατί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, δικαίωμα αυτονόητο για μας όμως όχι για όλους, είναι ένα από τα βασικότερα δικαιώματα. Όλοι λένε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από τα παιδιά. Όμως μόνον αν αυτά είναι μορφωμένα, μπορεί ο κόσμος να αλλάξει και να γίνει καλύτερος, ειρηνικός, χωρίς φανατισμούς και μισαλλοδοξίες. Ένας τέτοιος αγώνας λοιπόν είναι αξιέπαινος και ένα τέτοιο κορίτσι, με τόση ψυχική δύναμη, αξίζει την εκτίμηση όλων μας.

Γεφύρι

Ομαδοσυνεργατική διαθεματική προσέγγιση του υπέροχου δημοτικού!

1ο Φύλλο εργασίας: Λεξικό – Χαρτονομίσματα

1)Με τη βοήθεια του λεξικού βρείτε και καταγράψτε την κυριολεκτική και μεταφορική σημασία της λέξης γέφυρα . Τι σημαίνει η φράση «γεφύρι της Άρτας» ;

2)Αφού μελετήσετε το απόσπασμα για τα γεφύρια από το βιβλίο Ελληνική παραδοσιακή Αρχιτεκτονική- Ζαγόρι των εκδόσεων Μέλισσα, να εξηγήσετε ποια ανάγκη οδήγησε τους ανθρώπους στην κατασκευή γεφυριών.

2)Παρατηρήσατε τα ευρωπαϊκά χαρτονομίσματα. Τι συμπεραίνετε; Γιατί ,κατά τη γνώμη σας , έγινε αυτή η επιλογή ;

2ο Φύλλο εργασίας: Τα πέτρινα γεφύρια

Αφού μελετήσετε το άρθρο του Α. Πετρονώτη ,Πώς κτίζονταν τα πέτρινα γεφύρια στο αφιέρωμα στις Επτά Ημέρες της Καθημερινής, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις :

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην κατασκευή γεφυρών ; Ποιοι οι βασικοί τύποι γεφυρών ; Τι είναι το στοίχειωμα ;

3ο Φύλλο εργασίας: Τα πέτρινα γεφύρια

Αφού μελετήσετε το απόσπασμα από το βιβλίο της Γ. Τσότσου, «Μακεδονικά γεφύρια» να απαντήσετε στο εξής ερώτημα :

Ποια τα στάδια της κατασκευής ενός γεφυριού ;

4ο Φύλλο εργασίας: Οι παραλογές και τα παραμύθια

Αφού διαβάσετε το λαϊκό παραμύθι  « Το φίδι» από το βιβλίο του Γ.Μέγα, Ελληνικά παραμύθια , να συγκρίνετε την παραλογή με το παραμύθι και να εντοπίσετε τα κοινά χαρακτηριστικά τους.

5ο Φύλλο εργασίας: Οι παραλογές και η τραγωδία

1)Τραγικό είναι το πρόσωπο που μεταπίπτει από την ευτυχία στην δυστυχία, που βρίσκεται στην ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο λύσεις που και οι δύο θα τον πληγώσουν ή που έρχεται αντιμέτωπος με δυνάμεις υπέρτερες. Ποια πρόσωπα στο ποίημα είναι τραγικά και γιατί;

2)Ο ρόλος του αγγελιαφόρου στην τραγωδία είναι να αφηγείται γεγονότα που συνέβησαν εκτός σκηνής. Ποιος παίζει στο ποίημα το ρόλο αυτό και πώς παρεμβαίνει στην εξέλιξη της ιστορίας;

3)Τι είναι η τραγική ειρωνεία και πού υπάρχει στο ποίημα ;

4)Ποια συναισθήματα σας διακατέχουν ; Σε ποιο άλλο είδος ποίησης είναι κυρίαρχα αυτά ;

6ο Φύλλο εργασίας: Οι παραλογές και το έπος

1)Η παραλογή αυτή ποιον αρχαίο μύθο σας θυμίζει; Παρουσιάστε τον σύντομα και δείξτε ποια κοινή αντίληψη απηχούν .

2)Ποιο κοινό στοιχείο έχουν τα έπη και τα δημοτικά τραγούδια ως προς την πορεία τους μέσα στον χρόνο από γενιά σε γενιά; Τι συνεπάγεται αυτό;

3)Στα δημοτικά ποιήματα όπως και στα έπη υπάρχει «το  σχήμα των τριών». Αφού διαβάσετε τους στίχους Π698-704  και Ζ 369-380   να εντοπίσετε το σχήμα αυτό στο ποίημα και να το ορίσετε.

7ο Φύλλο εργασίας: Τα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα

Αφού διαβάσετε το ακόλουθο άρθρο σχετικά με την κατασκευή του φράγματος Hoover, προσπαθήσατε να βρείτε το κοινό του σημείο με την κατασκευή του Γεφυριού της Άρτας.

 

Σεπ 14
06

Ελευσίνα

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας και το Μουσείο του κρατούν καλά φυλαγμένα τα μυστικά των Ελευσινίων Μυστηρίων. Με το ακόλουθο Φύλλο εργασίας αυτά μπορούν κάπως να αποκαλυφθούν….

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

1)Ποια είναι τα δημητριακά και γιατί ονομάζονται έτσι;

 2)Τι γνωρίζετε για τη θεά Δήμητρα και την Περσεφόνη;

3)Πώς είναι η γεωμορφολογία της Ελευσίνας; Γιατί λατρεύτηκε εδώ η Δήμητρα; Τι πιστεύετε ότι θα της ζητούσαν οι πιστοί;

4)Η Ελευσίνα είχε δικό της βασιλιά, τον Κελεό. Γιατί η Αθήνα διεκδίκησε με τόσο πάθος την ένταξη της Ελευσίνας στην πόλη-κράτος της;

 5)Ο χώρος του ιερού περιβάλλεται με τείχος. Γιατί;

 6)Γιατί ο Πεισίστρατος προστάτευσε τη λατρεία της θεάς Δήμητρας;

 7)Η οδός που ενώνει την Αθήνα με την Ελευσίνα ονομάζεται ……………… οδός.

 

8)Από τις γιορτές προς τιμή της θεάς αποκλείονταν οι φονιάδες, οι ιερόσυλοι και όσοι δεν μιλούσαν την ελληνική. Σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί αυτό;

 

 9)Οι πιστοί-επισκέπτες, με την πάροδο των χρόνων, είναι συνεχώς και περισσότεροι, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά και από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτει αυτός ο χώρος, για να υποδεχθεί ένα τέτοιο πλήθος;

 

 10)Σε τι χρησίμευε η «εσχάρα» και οι «σιροί»; Τι προσέφεραν οι πιστοί   στη θεά;

11)Τα μεγάλα προπύλαια κατασκευάστηκαν επί ρωμαιοκρατίας. Τι παριστούν στο αέτωμά τους; Σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί αυτό;

 12)Στα μικρά προπύλαια υπήρχαν δύο Καρυάτιδες-Κιστοφόροι. Παρατηρήσατε τη μια στο μουσείο. Πού βρίσκεται η άλλη;

 13)Κίστη είναι το κιβώτιο όπου έβαζαν τα ιερά σύμβολα της λατρείας και τα μετέφεραν στην Αθήνα. Αναζητήσατε και απεικονίσατε σύμβολα στο χώρο και στο μουσείο.

14)Τα μικρά μυστήρια γιορτάζονται στην Αθήνα τον μήνα Ανθεστηριώνα και αποτελούν το πρώτο στάδιο μύησης. Ποια εποχή τελούνται;

 15)Τα μεγάλα μυστήρια γιορτάζονται τον μήνα Βοηδρομιώνα στην Ελευσίνα και διαρκούν 9 ημέρες. Ποια εποχή τελούνται;

 16)Ονομάζονται μυστήρια, γιατί δεν γνωρίζουμε τι έλεγαν και τι έδειχναν οι ιεροφάντες στους πιστούς μέσα στο Τελεστήριο. Οι μυημένοι ωστόσο επέστρεφαν στον τόπο τους με μειωμένο φόβο για τον θάνατο και πιο ευτυχείς. Τι πιστεύετε ότι είχαν ακούσει κατά τη διάρκεια της τελετής;