Οδηγός παιδικής ασφάλειας στο διαδίκτυο

Δικτυακός τόπος της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

web_safety_booklet

Βιντεοπαρουσίαση για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

Το  παιχνίδι wild web woods είναι σχεδιασμένο να βοηθήσει τα παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω να καταλάβουν το Διαδίκτυο και να τους  δώσει τις ικανότητες να γίνουν σοφοί χρήστες του, ενώ παίζουν και διασκεδάζουν. Αυτό το δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι αποτελεί μέρος του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης »Χτίζοντας μια Ευρώπη για τα παιδιά και μαζί με τα παιδιά»

Ενημερωτικός κόμβος πανελλήνιου σχολικού δικτύου

Αφήστε μια απάντηση