Για την Ανακύκλωση μαθαίνω, σκέπτομαι, δρω, καινοτομώ και τον πλανήτη προστατεύω!

Ένα από τα προγράμματα που φέτος θα προσεγγίσουμε στο σχολείο μας έχει τίτλο

«Για την Ανακύκλωση μαθαίνω, σκέπτομαι, δρω, καινοτομώ και τον πλανήτη προστατεύω!»

Ήδη διερευνήσαμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών και υπήρξε μια πρώτη ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στον 13ο στόχο από τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξη,

συμμετέχουμε στο Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, όπου πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ,

και θα συνεργαστούμε με το 2ο Νηπιαγωγείο Άνοιξης.

Παράλληλα, θα ενταχθεί και στον 4ο θεματικό κύκλο των εργαστηρίων δεξιοτήτων,

όπου θα εστιάσουμε σε δραστηριότητες ρομποτικής.