Η τάξη μας !!!

Ο Πλάτωνας είχε πει ότι η αγωγή των νηπίων πρέπει να ξεκινάει όσο πιο νωρίς γίνεται και να ασκείται σε κατάλληλο περιβάλλον, ενώ πλήθος μεταγενέστερων ερευνών επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο του σχολικού περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν, στην τάξη μας

Αυτή η συλλογή περιέχει 14 φωτογραφίες.