28η Οκτώβρη 1940

και πώς να ξεκινήσουμε την προσέγγιση του θέματος αν δεν ξέρουμε τι γνωρίζουν τα παιδιά;

«Τι σας έρχεται στο μυαλό, παιδιά, όταν λέμε 28η Οκτώβρη 1940;»

Αυτή η διερεύνηση είναι σημαντική, καθώς στο τέλος της προσέγγισης του θέματος θέσαμε την ίδια ερώτηση και αξιολογήσαμε τι έμαθαν τα παιδιά. Συνέχεια