Η Τσεπούλα και ο Κουμπαράκος

¨Διαβάσαμε¨ από το διαδίκτυο την ιστορία της Τσεπούλας και του Κουμπαράκου

(http://www.slideshare.net/kikh/h-14973427),

αναδιηγηθήκαμε την ιστορία βλέποτας μόνο τις εικόνες

και τα παιδιά διατύπωσαν τις απόψεις τους για το τί προτίθενται να κάνουν με τα χρήματα

που συγκεντρώνουν  ή θα συγκεντρώσουν στο δικό τους κουμπαράκο !

Παροτρύναμε τα παιδιά να φέρουν την επόμενη ημέρα το δικό τους κουμπαρα, αν , βεβαίως, είχαν !

Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τους φίλους της κυρίας αποταμίευσης – Τσεπούλα και Κουμπαράκο -όπως εκείνα

ήθελαν σε ανοιχτό φύλλο εργασιών .

Αποταμίευση

31 Οκτωβρίου , ημέρα της αποταμίευσης , και δε θα μπορούσαμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη !

Με τη διδακτική στρατηγική του καταιγισμού ιδεών παρακινήσαμε τα παιδιά να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις για το τί είναι αποταμίευση και πώς γίνεται .

Σημειώσαμε τις κυριάρχες λέξεις και παίξαμε με τη συμπλήρωση του πίνακα αναφοράς «διαβάζοντας» και

αντιστοιχώντας την κάθε λέξη με την όμοιά της.

πίνακας αναφοράς IMG_20141030_104543